Bukowo

Bukowo

rok przystąpienia sołectwa do Programu Odnowy Wsi: 2004

Bukowo to jedna ze śródleśnych wiosek gminy Murów, znana z zabytkowej, drewnianej stacji kolejowej PKP, która długoletnim staraniem i pracą mieszkańców, powróciła do dawnego blasku.

To właśnie w tym miejscu co dwa lata hucznie witany jest Opolski Ekspres Dęty, a akcja z tym związana wpisała się już na stałe w kalendarz wydarzeń wioski.

Mieszkańcy chętnie korzystają z wyremontowanej świetlicy wiejskiej i placu wyposażonego w wiatę z małą architekturą i siłownię zewnętrzną.

Warto wspomnieć, że na terenie wioski znajduje się stara, dobrze zachowana dzwonnica, która przypomina o minionych zwyczajach – niegdyś ogłaszała śmierć mieszkańca.

Na starym cmentarzu ewangelickim zaś, pochowany został w 1838 roku, zasłużony dla rozwoju śląskiego przemysłu, królewski hutniczy mistrz budowlany Arnold Heinrich Voss.

Bukowo jako śródleśna wioska otoczona jest łąkami i polami uprawnymi. Mieszkańcy wioski znani są z uprawy borówki amerykańskiej i dobrych produktów pszczelich.

Przez Bukowo wszakże nie prowadzą wytyczone ścieżki, bądź szlaki, jednakże miejscowość jest warta odwiedzenia z racji na jej zasoby dziedzictwa materialnego oraz walory przyrodnicze.

Centralny plac wioski z wiatą i infrastrukturą pobytowo-rekreacyjną daje mieszkańcom szerokie pole do popisu, a jego bezpośrednie sąsiedztwo z lasem przyczynia się jeszcze bardziej do jego atrakcyjności.

Strona internetowa sołectwa Bykowo http://bukowo.murow.pl

Bukowo na Facebooku https://pl-pl.facebook.com/bukowowioska/

Ochotnicza Straż Pożarna w Bukowej

Opolskie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych i Turystycznych

liczba mieszkańców: 213

 

Program Odnowy Wsi:

Bukowo zapracowało na status lidera w Programie Odnowy Wsi – liczne inicjatywy oddolne – zarówno na rzecz zagospodarowania przestrzeni wsi, jak i realizowane w celu aktywizacji mieszkańców, szczególnie w wymiarze wielopokoleniowym, to właśnie charakter i istota tej urokliwie położonej wśród lasów wioski.

Do najważniejszych przedsięwzięć odnowy wsi należy organizacja wielopokoleniowych wycieczek krajoznawczych.

Sołectwo Bukowo zdobyło III miejsce w konkursie „Piękna Wieś Opolska” w kategorii „Najlepszy projekt” w 2012 oraz 2010 roku.

Najciekawsze projekty:

  • Projekt zrealizowany w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej na rok 2020 – Zakup mebli do świetlicy przy OSP Bukowo o wartości  5 000 zł.

 

Źródło: