Burgrabice

Burgrabice

rok przystąpienia sołectwa do Programu Odnowy Wsi: 1999

 

Miejscowość położona na Przedgórzu Paczkowskim, na północny-zachód od Głuchołaz, przy trasie Głuchołazy – Sławniowice.

Najstarszym obiektem we wsi jest kościół św. Bartłomieja, wzmiankowany już w 1442 roku. Składa się z trzech części: gotyckiego prezbiterium, krótkiej nawy oraz głównej nawy w stylu bizantyjskim. W wejściu do kruchty znajduje się kamienny, ostrołukowy portal z 1562 roku. Wewnątrz obejrzeć można cztery ciekawe obrazy rokokowe oraz rzeźby, a wśród nich figurę św. Bartłomieja, o tradycjach gotyckich, pochodzącą z XVI stulecia. Piękny rzeźbiony ołtarz pochodzi z XVIII wieku. W 1945 roku wiodła przez wieś trasa marszu śmierci więźniów oświęcimskiego obozu. Zamordowano tu 86 więźniów.

W sołectwie funkcjonuje świetlica wiejska.

Sołectwo położone jest na obszarze Ostoi Sławniowicko-Burgrabickiej PLH160004.

Ostoja jest bardzo istotnym elementem w ekosystemie regionu – kluczowe są tu gatunki nietoperzy oraz płazów, w tym szczególnie cenne kolonie rozrodcze i zimowe podkowca małego. Gatunek ten występuje w Polsce głównie w Karpatach, w Sudetach zaś, w okolicach Sławniowic, Burgrabic i Głuchołaz. Ten wyjątkowo narażony na wyginięcie nietoperz występuje w ostoi bardzo licznie. Ma tu swoje zimowisko i dwa miejsca rozrodu. Innym gatunkiem występującym w obszarze jest nocek duży (kolonia letnia). Nietoperze upodobały sobie szczególnie teren zakładu wydobywczego w Sławniowicach oraz kościół w sąsiednich Burgrabicach. Obszar ten jest istotny również dla kumaka górskiego. Jest on bowiem jednym z dwóch miejsc jego występowania w Sudetach (tutaj przebiega granica zasięgu występowania tego gatunku w Polsce).

Na terenie wsi rośnie „TADEUSZ” – dąb szypułkowy, będący pomnikiem przyrody.

Rys historyczny: 

Wieś po raz pierwszy wymieniona została w 1284 roku jako Burgravici, a lokowana przed 1300 rokiem.

Ochotnicza Straż Pożarna w Burgrabicach

liczba mieszkańców: 646

 

Program Odnowy Wsi:

Najważniejszym projektem zrealizowanym w ramach odnowy wsi w przeciągu ostatnich 5 lat była modernizacja świetlicy wiejskiej w Burgrabicach.

Najciekawsze projekty:

  • Projekt zrealizowany w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej na rok 2020 – Rewitalizacja placu rekreacyjnego obok świetlicy wiejskiej i biblioteki w Burgrabicach o wartości  5 000 zł.

 

Źródło:

https://www.opolskie.pl/marszalkowska-inicjatywa-solecka/