Bykowice

Bykowice

 rok przystąpienia sołectwa do Programu Odnowy Wsi: 2010

We wsi na uwagę zasługuje kaplica pw. Św. Anny.

Miejscem spotkań mieszkańców jest świetlica wiejska oraz przylegający do niej plac rekreacyjny.

Do wsi przylegają małe kompleksy leśne, a także przebiega rowerowa trasa turystyczna R-57 oznakowana kolorem czerwonym. Trasa łączy Nysę z północną granica powiatu nyskiego, a dalej łączy się z trasami w powiecie brzeskim. Przebieg trasy: Nysa-Regulice-Bykowice-Korzękwice-Śmiłowice-Rzymiany-Czarnolas-Chróścina Nyska.

Rys historyczny: 

Pierwsze wzmianki o wsi pochodzą z około 1300 roku.

https://pl-pl.facebook.com/gmina.pakoslawice/

liczba mieszkańców: 122

Program Odnowy Wsi:

Najważniejszym przedsięwzięciem w sołectwie było utworzenie i zagospodarowanie placu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej – miejsce spotkań i biesiad dla mieszkańców. Plac rekreacyjno-wypoczynkowy został doposażony w urządzenia siłowni naziemnej, plac zabaw, wiatę biesiadną oraz w boisko do gier zespołowych (koszykówka, siatkówka).

 

Źródło: