Bzinica Nowa

 Bzinica Nowa

rok przystąpienia sołectwa do Programu Odnowy Wsi: 2013

Bzinica Nowa łączy się w jedno z Bzinicą Starą.

W sołectwie mieści się nieczynny cmentarz husycki oraz grób „Karolinki” znanej z pieśni ludowej „poszła Karolinka do Gogolina”.

W miejscowości znajduje się staw.

W sołectwie utworzono quest „Ścieżkami Historii Starej i Nowej Bzinicy”, polegający na odkrywaniu dziedzictwa okolicy za pomocą wskazówek zawartych w publikacji.

Stowarzyszenie Rozwoju wsi Bzinica Stara, Bzinica Nowa, Bąki, Kolejka

liczba mieszkańców: 221

Program Odnowy Wsi:

  • publikacja „Zeszyt Dobrodzieński Prawda i Legenda o Karolince i Karliczku z okolic Dobrodzienia”,
  • „Przewodnik turystyczny. Dobrodzień i okolice”,
  • ścieżka rowerowa w sołectwach Bzinica Stara i Nowa.

 

Źródło: