Bzinica Stara

 Bzinica Stara

rok przystąpienia sołectwa do Programu Odnowy Wsi: 2013

Bzinica Stara łączy się w jedno z Bzinicą Nową.

W sołectwie znajdują się:

 • świetlica w sali OSP,
 • altana rekreacyjna,
 • siłownia zewnętrzna,
 • plac zabaw,
 • boisko do piłki plażowej na boisku sportowym,
 • przydrożna kapliczka z 1880 roku z krzyżem datowanym na 1913rok.

W sołectwie utworzono quest „Ścieżkami Historii Starej i Nowej Bzinicy”, polegający na odkrywaniu dziedzictwa okolicy za pomocą wskazówek zawartych w publikacji.

Ochotnicza Straż Pożarna w Bzinicy Starej

Stowarzyszenie Rozwoju wsi Bzinica Stara, Bzinica Nowa, Bąki, Kolejka

Stowarzyszenie Karolinka w Bzinicy Starej

liczba mieszkańców:  315

 

Program Odnowy Wsi:

Projektami zrealizowanymi w ramach odnowy wsi są:

 • boisko do siatkówki plażowej,
 • przewodnik turystyczny Dobrodzień i okolice,
 • ścieżka rowerowa w sołectwach Bzinica Stara i Nowa.

Najciekawsze projekty:

 • Projekt zrealizowany w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej na rok 2021 – Aktywność i integracja społeczna mieszkańców poprzez udział w biegach, marszach oraz zajęciach edukacyjnych o wartości  5 000 zł.
 • Projekt zrealizowany w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej na rok 2020 – Aktywność i integracja społeczna mieszkańców poprzez udział w biegach, marszach i warsztatach o wartości  5 000 zł.
 • https://www.opolskie.pl/marszalkowska-inicjatywa-solecka/
 • „Karolinka – historia życia bohaterki popularnej śląskiej piosenki” – zadanie w ramach otwartego konkursu ofert na wykonanie przez organizacje i inne uprawnione Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w roku 2019 zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa Opolskiego w zakresie wspierania i upowszechniania rozwoju i odnowy wsi. Stowarzyszenie „Karolinka” otrzymało 7 871 zł dotacji.

 

Źródło: