Cechy Programu Odnowy Wsi

Odnowę Wsi, jako sposób na rozwój obszarów wiejskich, cechuje:

  • Oddolność inicjatyw i zaangażowanie społeczności lokalnych
  • Wykorzystywanie zasobów jakimi dysponuje wieś
  • Zaplanowanie rozwoju własnej wsi i dążenie do osiągnięcia ustalonej wizji i celów
  • Planowanie przestrzenne z udziałem mieszkańców
  • Wspieranie przez gminę wiejskich inicjatyw oraz pomoc ze strony regionu
  • Fachowe doradztwo ze strony specjalistów i regionu na rzecz realizacji przyjętej koncepcji rozwoju wsi