Chobie

Chobie

rok przystąpienia sołectwa do Programu Odnowy Wsi: 2004

Chobie obszarowo stanowi najmniejszą wieś w gminie. W roku 1894 w Chobiu wybudowana została kapliczka poświęcona Matce Boskiej Różańcowej, przy której odprawiane są nabożeństwa różańcowe w maju i październiku, a raz w roku msza święta w Matki Boskiej Różańcowej, połączona z odpustem.

W centrum wsi znajduje się świetlica wiejska w budynku po byłej szkole, remiza OSP oraz plac zabaw.

Miejscowość jest położona wśród lasów licznie odwiedzanych przez grzybiarzy. Przez wieś biegnie ścieżka rowerowa.

Rys historyczny: 

Kolonia powstała 10 czerwca 1754 roku, bowiem tego dnia na zamek opolski zjechało 12 mieszkańców starego folwarku Chobie, którzy zobowiązali się tu wybudować nowe siedlisko.

Ochotnicza Straż Pożarna w Chobiu https://www.facebook.com/Ochotnicza-Stra%C5%BC-Po%C5%BCarna-Chobie-1620509688209677

liczba mieszkańców: 283

Program Odnowy Wsi:

Prace zrealizowane w ramach odnowy wsi to wykonanie placu zabaw i altany, zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej oraz organizacja różnego rodzaju imprez kulturalnych.

Najciekawsze projekty:

 

Źródło: