Chorula

 Chorula

rok przystąpienia sołectwa do Programu Odnowy Wsi: 2004

Sołectwo Chorula od północy i wschodu otoczone jest kompleksem leśnym, a od zachodu graniczy z rzeką Odrą.

Miejscem spotkań mieszkańców jest Centrum Aktywizacji Wiejskiej (CAW), w którym znajduje się między innymi świetlica, biblioteka i siłownia na świeżym powietrzu.

We wsi znajduje się kościół filialny pw. Trójcy Świętej oraz plac wiejski z nowocześnie wyposażonym placem zabaw.

Do Rejestru Zabytków Województwa Opolskiego wpisane są:

 • cmentarz parafialny z XVIII/XIX wieku z ogrodzeniem i kapliczką-dzwonnicą i dwiema bramkami,
 • grób Konstantego Joska – powstańca śląskiego,
 • park pałacowy założony po 1850 roku, w którym rosną między innymi: tulipanowiec amerykański, platan, wiąz.

W miejscowości znajdują się: pozostałości muru folwarcznego, otaczającego w przeszłości zamek w  Choruli oraz malowniczy staw Kopla.

Osobliwością przyrody są naturalne stanowiska śnieżyczki oraz wieloletni dąb rosnący na terenie Centrum Aktywizacji Wiejskiej.

Źródło:

Strona internetowa sołectwa Chorula www.chorula.pl

Chorula na Facebooku: https://www.facebook.com/So%C5%82ectwo-Chorula2219593481589795

Stowarzyszenie Wykuwamy Przyszłość w Choruli  www.chorula.pl wspólna strona Stowarzyszenia i sołectwa

Fundacja Górażdże – Aktywni w Regionie www.aktywniwregionie.pl

liczba mieszkańców: 568

Program Odnowy Wsi:

Przedsięwzięcia i projekty zrealizowane w ramach odnowy wsi to przede wszystkim:

 • doposażenie klubu sportowego Magnum,
 • doposażenie OSP Odrowąż,
 • renowacja muru cmentarnego,
 • zakup ławek i stołów biesiadnych,
 • ogrodzenie placu zabaw,
 • utrzymanie i pielęgnacja zieleni.
 • różne imprezy kulturalne i integracyjne takie jak:
  • jesienny festyn pod Dębem,
  • spotkania mikołajkowe,
  • rajd rowerowy,
  • integracja Pokolenie 60+,
  • wykład wraz z prezentacją śląskich strojów ludowych  „We szranku u Oumy”,
  • zbieranie złomu i inne.

Najciekawsze projekty:

 • Projekt zrealizowany w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej na rok 2021 – Przystanek rowerowy o wartości  5 000 zł.                                                       
 • https://www.opolskie.pl/marszalkowska-inicjatywa-solecka/
 • Zakładanie modelowych sadów drzew owocowych, zadrzewień przydrożnych oraz pojedynczych nasadzeń drzew alejowych (2018) to kontynuacja zainicjowanego w 2016 roku działania związanego z tworzeniem na udostępnionych przez gminy działkach użyteczności publicznej nasadzeń drzew w ramach projektu “Bioróżnorodność Opolszczyzny – skarbem dziedzictwa przyrodniczego”. Projekt obejmuje nasadzenia sadzonek drzew do zakładania modelowych sadów drzew owocowych, zadrzewień przydrożnych i pojedynczych nasadzeń drzew. Sołectwa otrzymały drzewka do założenia modelowych sadów starych odmian  drzew owocowych (każdy po 20 sztuk drzew tj. jabłonie: Landsberska, Malinowa Oberlandzka, Kosztela, James Grive;  czereśnie: Bϋttnera czerwona, Hedelfińska, Vega, Lotka Trzebnicka, Gubińska, Wolska; grusze: Konferencyjna, Faworytka; śliwy: Węgierka wczesna, Opal, Królowa Wiktoria; wiśnie: Keleris, Książęca, Wróble; brzoskwinie: Redhaven, i Inka), przydrożnych alei czereśniowych (łącznej długości blisko 5, 5 km z gat. Bϋttnera czerwona oraz Hedelfińska) oraz pojedynczych nasadzeń drzew alejowych z gat. lipa drobnolistna i dąb szypułkowy. Sołectwo Chorula posadziło dąb.