Chróścice

 Chróścice

rok przystąpienia sołectwa do Programu Odnowy Wsi: 2009

 

 

 

 

 

 

[ INFORMACJA NA TEMAT WSI]

 

liczba mieszkańców: 2744

 

Najciekawsze projekty: