Chróścielów

                Chróścielów

         rok przystąpienia sołectwa do Programu Odnowy Wsi: 2007

Sołectwo Chróścielów jest obszarem głównie rolniczym z zachowaną po upadku socjalizmu w 1989 roku Rolniczą Spółdzielnią Produkcyjną. Wieś posiada OSP, obok której znajduje się kapliczka oraz sukcesywnie doposażona świetlica wiejska.

Sołectwo posiada również niewielki plac zabaw mieszczący się za świetlicą wiejską.

liczba mieszkańców: 335

Program Odnowy Wsi:

W ramach realizacji odnowy wsi zostały zrealizowane projekty polegające na doposażeniu i modernizacji świetlicy wiejskiej, budowie altany na boisku sportowym oraz prace remontowe budynku OSP.

Najciekawsze projekty:

  • Projekt zrealizowany w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej – Modernizacja nawierzchni jezdni wraz z odwodnieniem drogi gminnej (dz. Nr 528/2) w Chróścielowie o wartości 5 000 zł.