Chróścielów

                Chróścielów

         rok przystąpienia sołectwa do Programu Odnowy Wsi: 2007

 

 

 

 

Sołectwo Chróścielów jest obszarem głównie rolniczym z zachowaną  Rolniczą Spółdzielnią Produkcyjną.

Wieś posiada OSP obok której znajduje się kapliczka oraz świetlicę wiejską, która jest sukcesywnie doposażana.

Sołectwo posiada również niewielki plac zabaw mieszczący się za świetlicą wiejską.

liczba mieszkańców: 264

Najciekawsze projekty:

Projekt zrealizowany w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej:

– Modernizacja nawierzchni jezdni wraz z odwodnieniem drogi gminnej (dz.
Nr 528/2) w Chróścielowie o wartości  5 000 zł

https://www.opolskie.pl/marszalkowska-inicjatywa-solecka/

Informacje pozyskano ze strony Urzędu Miejskiego w Kietrzu