Chróścina

 Chróścina

rok przystąpienia sołectwa do Programu Odnowy Wsi: 2009

Chróścina to największa i prężnie rozwijająca się wieś w gminie Dąbrowa. Doskonała lokalizacja i odpowiednia infrastruktura komunikacyjna sprawia, że miejscowość stanowi idealne miejsce do zamieszkania.

Zabudowę Chróściny możemy podzielić na 3 części: osiedlową, środkową i rolną, co spowodowane jest charakterystyką i zagospodarowaniem terenu.

Do najważniejszych obiektów Chróściny należą:

  • zbudowany w szwajcarskim stylu pałacyk wraz ze zrewitalizowanym parkiem dworskim z bogatą fauną i florą. W parku są dwa stawy, w których możemy spotkać rzadki gatunek małży – szczeżuje wielkie, chronione czerwoną księgą. Na terenie parku znajdują się również hoteliki dla owadów, tarasy widokowe, ścieżka przyrodnicza, a także biegowa ścieżka historyczna,
  • kościół parafialny z gotycką dzwonnicą z rudy darniowej.

Sołectwo posiada kilka placów zabaw, kompleks sportowo – rekreacyjny Orlik, siłownię zewnętrzną, kort tenisowy,  natomiast świetlica wiejska mieści się w budynku OSP.

Przez Chróścinę przebiegają liczne ścieżki biegowe i szlaki rowerowe, a atrakcyjne tereny przyciągają rowerzystów.

Źródło:

 

Stowarzyszenie Miłośników Chróściny

liczba mieszkańców: 1556

 

Program Odnowy Wsi:

W ostatnich 5 latach na terenie wsi zrewitalizowano park dworski, w którym wykonano: setki nasadzeń, utwardzono alejki, zbudowano molo nad stawem oraz drewniany pomost. Park stanowi centrum rekreacji i edukacji sołectwa, ponieważ na jego terenie organizowano zajęcia przyrodnicze dla dzieci, liczne festyny, wystawy, koncerty, wydarzenia oraz konkursy. Baza edukacyjna w postaci licznych ścieżek przyrodniczych, historycznych, a także miejsca przyjazne owadom i ptakom, sprawiają, że miejsce to jest atrakcją dla turystów.

W centrum miejscowości znajduje się mural, przedstawiający bioróżnorodność fauny i flory.

W roku 2018 Chróścina uzyskała I miejsce w kategorii „Najpiękniejsza Wieś” w konkursie „Piękna Wieś Opolska”, natomiast II miejsce w roku 2015. W tym samym roku sołectwo zdobyło I miejsce w kategorii „Najlepszy projekt”. Wieś uzyskała również w 2011 roku II miejsce w kategorii „Najlepszy start”.

W 2015 roku sołectwo zostało laureatem nagrody Marszałka Województwa Opolskiego „Najlepsza przestrzeń publiczna Województwa Opolskiego” za zagospodarowanie parku i stawów w Chróścinie.

Najciekawsze projekty:

  • „Chróścina kierunek Europa” – zadanie w ramach otwartego konkursu ofert na wykonanie przez organizacje i inne uprawnione Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w roku 2019 zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa Opolskiego w zakresie wspierania i upowszechniania rozwoju i odnowy wsi. Stowarzyszenie Miłośników Chróściny otrzymało 11 000 zł dotacji.
  • Drzewo XX-lecia Programu Odnowy Wsi – zadanie realizowane w ramach projektu “Bioróżnorodność Opolszczyzny – skarbem dziedzictwa przyrodniczego” – posadzono dąb z okazji przypadającego w roku 2017 jubileuszu 20 lat Programu Odnowy Wsi.