Chrząstowice

Chrząstowice

rok przystąpienia sołectwa do Programu Odnowy Wsi: 2001

Chrząstowice to miejscowość gminna, w której znajduje się wiele ośrodków życia społecznego gminy, między innymi Gminna Biblioteka Publiczna a także pełnowymiarowa hala sportowa.

Miejscem spotkań mieszkańców jest klub samorządowy wraz z parkingiem oraz placem zabaw i siłownią zewnętrzną wokół.

Zabytkami sołectwa są:

 • kościół pw. Niepokalanego Poczęcia NMP z 1896 roku wraz z plebanią z tego samego okresu,
 • spichlerz z II połowy XIX wieku,
 • pięć domów z końca XIX wieku,
 • pomniki ku czci ofiar l i II wojny światowej,
 • pomnik opolskiej kroszonki na placu przy stacji kolejowej.

Na obszarze wioski rośnie dąb szypułkowy – pomnik przyrody o obwodzie 550 cm.

Przez sołectwo przebiegają trasy rowerowe. Skwer przy ulicy Ozimskiej z urządzonymi tam miejscami postojowymi oraz urządzeniami zabawowymi zachęca do zatrzymania się na trasie i odpoczynku.

 

Chrząstowie na Facebooku

Stowarzyszenie „Przyszłość Chrząstowic”

Ochotnicza Straż Pożarna w Chrząstowicach

Klub Siatkarski Volley Chrząstowice

Stowarzyszenie Sportu, Turystyki i Rekreacji 1. FC Chronstau-Chrząstowice

 

liczba mieszkańców: 1 392

Program Odnowy Wsi:

Najważniejsze przedsięwzięcia zrealizowane w ramach odnowy wsi w przeciągu ostatnich 5 lat:

 • remont i modernizacja klubu samorządowego w tym zakup sprzętu nagłaśniającego i  wyposażenia kuchni,
 • urządzenie placu zabaw oraz wymiana ogrodzenia wokół placu,
 • wykonanie aneksu kuchennego na zapleczu boiska sportowego oraz jego wyposażenie w niezbędne urządzenia i sprzęt,
 • wyposażenie szatni piłkarskiej,
 • położenie nawierzchni asfaltowej na drodze dojazdowej do parkingu i na parkingu przed boiskiem sportowym,
 • wykonanie monitoringu na boisku sportowym,
 • remont i modernizacja dróg gminnych,
 • zakup luster drogowych i wiaty przystankowej

Najciekawsze projekty:

 • Projekt zrealizowany w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej na rok 2021 – Doposażenie altany i placu zabaw przy klubie samorządowym w Chrząstowicach o wartości  5 000 zł.
 • „Smaki mojego dzieciństwa” (2019)
 • Zakładanie modelowych sadów drzew owocowych, zadrzewień przydrożnych oraz pojedynczych nasadzeń drzew alejowych (2018). Sołectwo Chrząstowice założyło sad.