Chrzelice

  Chrzelice

         rok przystąpienia sołectwa do Programu Odnowy Wsi: 2003

Miejscowość położona w województwie opolskim, powiecie prudnickim, Gminie Biała. Ulokowana jest na pograniczu Równiny Niemodlińskiej oraz Kotliny Raciborskiej. Powstanie wsi datowane jest na schyłek XIII wieku. Do chwili obecnej zachowany został historyczny układ przestrzenny, który obejmuje całą wieś, ruiny zamku  oraz pobliski folwark.

Chrzeliczanie są świadomi swojego dziedzictwa regionalnego, kulturowego, rodzimego. Promują je dzięki różnym inicjatywom i projektom. Ponadto starają się poszerzać wiedzę i umiejętności z wielu dziedzin. Z jednej strony pielęgnują to, co historyczne, tradycyjne, regionalne, zaś z drugiej wciąż podejmują nowe inicjatywy, by się uczyć, pozyskiwać wiedzę, kształcić się. Dzięki tej dwutorowości i łączeniu tradycji  z nowoczesnością powstała seria quizów, propagujących wiedzę o regionie i o świecie, będąca innowacyjną inicjatywą w Województwie Opolskim.

W myśl tę wpisuje się powstała w 2017 roku Izba tradycji, promująca w nowoczesny sposób skarby naszej mikro ojczyzny, do której nieodpłatny dostęp ma każdy, kto zechciałby zobaczyć Chrzelickie dziedzictwo regionalne.

Organizacje funkcjonujące w Sołectwie Chrzelice: Stowarzyszenie Odnowa Wsi Chrzelice, Ochotnicza Straż Pożarna, DFK – Deutscher Freundeskreis, Koło Gospodyń Wiejskich, Ludowy Zespół Sportowy.

Sołectwo Chrzelice posiada: Wiejskie Centrum Integracji, Wiejskie Centrum Kultury i Rekreacji, Wiejskie Centrum Sportu, Ośrodek Szkolenia Monocyklistów “Ichirinsha”, Centrum Jujutsu-Aikijujutsu “Kobudo Kenkyukai”.

W ramach realizacji projektów Odnowy Wsi Chrzelice, których zadaniem jest podnoszenie jakości oraz standardu życia mieszkańców wpływających na przestrzeń publiczną, stowarzyszenie podjęło następujące inicjatywy:

 • budowa wiaty w Wiejskim Centrum Sportu, przy boisku sportowym, stanowiącej miejsce spotkań mieszkańców i imprez plenerowych,
 • wybrukowanie obszaru pod wiatą, w celu utwardzenia terenu i przygotowania go pod realizację spotkań mieszkańców oraz imprez,
 • obsadzenie krzewami ozdobnymi terenu Wiejskiego Centrum Sportu dla poprawienia estetyki obszaru,
 • budowa siłowni plenerowej, w celu zaspokojenia potrzeb mieszkańców związanych z aktywnością fizyczną,
 • poprawa estetyki obiektu Wiejskiego Centrum Integracji, stanowiącego miejsce spotkań mieszkańców podczas imprez,
 • utworzenie suszarni na zapleczu Wiejskiego Centrum Integracji, umożliwiającej każdemu mieszkańcowi Chrzelic suszenie grzybów i owoców,
 • modernizacja szatni i utworzenie sanitariatów przy Wiejskim Centrum Sportu.

Liczba mieszkańców: 604

Najciekawsze projekty:

 • PRZEZ WIEDZĘ DO … -ORGANIZACJA QUIZÓW POD HASŁEM OPOLSKIE GWIAZDY EUROPY, w ramach której sołectwo otrzymało od Zarządu Województwa Opolskiego dotację w wysokości 9600.00 zł. Projekt zrealizowany w 2019 roku obejmował zorganizowanie i przeprowadzenie ogólnodostępnych drużynowych konkursów pod postacią quizów. Stanowił innowacyjną propozycję inicjatywy łączącej w sobie elementy wiedzy z różnych dziedzin (w tym dotyczącej wiedzy o regionie), rywalizacji, integracji i zabawy. Forma quizu stanowiła świetną alternatywę spędzenia wolnego czasu w gronie rodzinnym i znajomych, gdzie oprócz dobrej zabawy można było poszerzać swoją wiedzę z różnych dziedzin życia i nauki. W quizie wzięły udział drużyny składające się z 4- 6 uczestników  w różnym wieku, (fot. 2).
 • RAZEM ŻYJEMY. RAZEM ZMIENIAMY -2017 Promocja idei odnowy wsi w Chrzelicach , w ramach której Chrzeliczanie, z inicjatywy jednego   z mieszkańców wsi –Andrzeja Uliczki, tworzyli „Izbę tradycji”. Miejsce to skupia eksponaty pozyskane od darczyńców lub kupione na targach ze starociami, które nierozerwalnie łączą się z tradycją i kulturą tego regionu.
 • POPRAWA FUNKCJONALNOŚCI TERENU REKREACYJNEGO w ramach którego stworzono otwartą siłownię dostępną dla mieszkańców wsi.
 • MODERNIZACJI WIEJSKIEGO CENTRUM INTEGRACJI zrealizowany dwuetapowo, polegający na wyremontowaniu sali, odnowieniu elewacji obiektu oraz zaplecza z wiatą za Wiejskim Centrum Integracji.
 • MODERNIZACJI SZATNI LZS w ramach którego wyremontowano i zmodernizowano dotychczasowy obiekt, w którym mieściła się szatnia, wyposażono szatnię w węzły sanitarne.