Chudoba

Chudoba

rok przystąpienia sołectwa do Programu Odnowy Wsi: 2006

Wjeżdżając do Chudoby z każdej strony widoczny jest wybudowany w stylu neogotyckim kościół pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa z 1907 roku.

Miejscowość znana jest jako „Wioska dekarzy” z racji funkcjonujących tu zakładów dekarskich, hurtowni z materiałami dachowymi oraz tartaku produkującego więźbę dachową.

Zagospodarowane centrum wsi posiada 2 parkingi, na których zlokalizowana jest ścieżka edukacyjna o historii miejscowości oraz miejsce odpoczynku. Znajduje się tutaj także rozbudowana remiza strażacka.

Wieś posiada też ogrodzony i oświetlony plac rekreacyjno-sportowy, na którym odbywają się imprezy plenerowe (zawody strażackie, zawody dekarzy, festyny, turnieje piłkarskie). Na placu przy szkole znajduje się ścieżka edukacyjna pn.”Pokrycia dachowe” oraz plac zabaw.

Wieś leży pośród lasów i przepływa przez nią rzeka Budkowiczanka, na której znajduje się malowniczy staw w sezonie zamieszkały przez łabędzie. W miejscowości zlokalizowanych jest kilka ścieżek edukacyjnych: „Rodzaje pokryć dachowych”, „Poznaj historię Chudoby”, „Rodzaje więźb dachowych”. Przez okoliczne lasy i w samej miejscowości prowadzi wiele dróg, którymi można dojechać do ciekawych zakątków sołectwa (przysiółki, przydrożne krzyże i kapliczki).

W Chudobie działalność prowadzi członek sieci Dziedzictwo Kulinarne Opolskie: Gospodarstwo Rolne KOZI DAR.

STOWARZYSZENIE „DLA CHUDOBY” https://twojachudoba.pl/przykladowa-strona/

Ochotnicza Straż Pożarna w Chudobie

liczba mieszkańców: 710

 

Program Odnowy Wsi:

W ostatnich latach spośród wielu przedsięwzięć realizowanych w sołectwie najciekawsze to utworzenie i oświetlenie placu rekreacyjno-sportowego, utworzenie ścieżek edukacyjnych.

Regularnie odbywają się rajdy rowerowe dla ogółu mieszkańców (uczestniczy zawsze od 40 do 120 rowerzystów).

Corocznie organizowane są wycieczki turystyczno-krajoznawcze w kraju i za granicą.

Najbardziej znanym przedsięwzięciem są organizowane „Regionalne Zawody Dekarzy” – jedne z nielicznych takich imprez w Europie.

Wieś jako wioska dekarzy organizuje ciekawe warsztaty malowania obrazów na dachówkach.

Sołectwo Chudoba zdobyło III miejsce w konkursie „Piękna Wieś Opolska” w kategorii „Najpiękniejsza wieś” w 2011 roku oraz w 2014 w kategorii „Najlepszy projekt”.

Najciekawsze projekty:

  • Projekt zrealizowany w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej na rok 2021 – Zakup namiotu o wartości  5 000 zł.
  • „Remont podłogi w Sali Spotkań” – zadanie w ramach otwartego konkursu ofert na wykonanie przez organizacje i inne uprawnione Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w roku 2021 zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa Opolskiego w zakresie wsparcia rozwoju instytucjonalnego i infrastrukturalnego organizacji i innych uprawnionych Podmiotów celem promocji działań na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi „Dla Chudoby” otrzymała dofinansowanie w wysokości 8 000 zł.
  • „Regionalne Zawody Dekarzy” to zadanie w ramach otwartego konkursu ofert na wykonanie przez organizacje i inne uprawnione Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w roku 2020 zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa Opolskiego w zakresie wspierania i upowszechniania rozwoju i odnowy wsi. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi „Dla Chudoby” otrzymało dotację w wysokości 11 000 zł.
  • Zakładanie modelowych sadów drzew owocowych, zadrzewień przydrożnych oraz pojedynczych nasadzeń drzew alejowych (2018) to kontynuacja zainicjowanego w 2016 roku działania związanego z tworzeniem na udostępnionych przez gminy działkach użyteczności publicznej nasadzeń drzew w ramach projektu “Bioróżnorodność Opolszczyzny – skarbem dziedzictwa przyrodniczego”. Projekt obejmuje nasadzenia sadzonek drzew do zakładania modelowych sadów drzew owocowych, zadrzewień przydrożnych i pojedynczych nasadzeń drzew. Sołectwa otrzymały drzewka do założenia modelowych sadów starych odmian  drzew owocowych (każdy po 20 sztuk drzew tj. jabłonie: Landsberska, Malinowa Oberlandzka, Kosztela, James Grive;  czereśnie: Bϋttnera czerwona, Hedelfińska, Vega, Lotka Trzebnicka, Gubińska, Wolska; grusze: Konferencyjna, Faworytka; śliwy: Węgierka wczesna, Opal, Królowa Wiktoria; wiśnie: Keleris, Książęca, Wróble; brzoskwinie: Redhaven, i Inka), przydrożnych alei czereśniowych (łącznej długości blisko 5, 5 km z gat. Bϋttnera czerwona oraz Hedelfińska) oraz pojedynczych nasadzeń drzew alejowych z gat. lipa drobnolistna i dąb szypułkowy. Sołectwo Chudoba otrzymało sadzonki czereśni do założenia przydrożnych alei.
  • Drzewo XX-lecia Programu Odnowy Wsi – zadanie realizowane w ramach projektu “Bioróżnorodność Opolszczyzny – skarbem dziedzictwa przyrodniczego” – posadzono dąb z okazji przypadającego w roku 2017 jubileuszu 20 lat Programu Odnowy Wsi.

 

Źródło: