Ciecierzyn, gm. Byczyna

Ciecierzyn

rok przystąpienia sołectwa do Programu Odnowy Wsi: 2008

 

W Ciecierzynie znajduje się neogotycki murowany kościół filialny z 1878 r. pw. św. Stanisława Kostki. Najciekawszą atrakcją sołectwa jest park podworski z ruinami jednego z najpiękniejszych pałaców gminy Byczyna (własność prywatna).

W sołectwie znajduje się świetlica wiejska, plac zabaw, siłownia napowietrzna oraz piękne boisko rekreacyjne ze sztuczną nawierzchnią.

Źródło:

liczba mieszkańców: 279

Ciecierzyn na Facebooku  

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Ciecierzyn

Program Odnowy Wsi:

Działania w ramach odnowy wsi:

  • zagospodarowanie terenu rekreacyjnego (montaż urządzeń zabawowych, utworzenie boiska do gry w piłkę nożną o sztucznej nawierzchni),
  • budowa boiska sportowego wraz z bramkami i piłko chwytami,
  • budowa siłowni napowietrznej.

Najciekawsze projekty:

  • Projekt zrealizowany w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej na rok 2021 – Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Ciecierzyn o wartości  5 000 zł.

https://www.opolskie.pl/marszalkowska-inicjatywa-solecka/