Ciecierzyn, gm. Byczyna

Ciecierzyn

rok przystąpienia sołectwa do Programu Odnowy Wsi: 2008

 

 

liczba mieszkańców: 270

Stowarzyszenie rozwoju wsi Ciecierzyn

 

       

W Ciecierzynie znajduje się neogotycki murowany kościół filialny z 1878 r. pw. św. Stanisława Kostki. Najciekawszą atrakcją sołectwa jest park podworski z ruinami jednego z najpiękniejszych pałaców gminy Byczyna (własność prywatna).

W sołectwie znajduje się świetlica wiejska, plac zabaw, siłownia napowietrzna, boisko rekreacyjne ze sztuczną nawierzchnią.

Program Odnowy Wsi:

Działania w ramach odnowy wsi:

  • zagospodarowanie terenu rekreacyjnego (montaż urządzeń zabawowych, utworzenie boiska do gry w piłkę nożną
    o sztucznej nawierzchni), 
  • budowa boiska sportowego wraz z bramkami i piłko chwytami,

 

  • budowa siłowni napowietrznej.

Najciekawsze projekty:

  • Projekt zrealizowany w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckie – Aktywnie i zdrowo w Ciecierzynie – organizacja festynu dla mieszkańców Ciecierzyna o wartości  5 000 zł.

 

Źródło: