Ciepielowice najlepsze w kraju!

Ciepielowice w gminie Dąbrowa zajęły I miejsce w kraju w konkursie „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa” za projekt  pn. „Ciepielowisko – zielona przystań”. W trakcie gali w Filharmonii Opolskiej uhonorowano również sołectwa biorące udział w Marszałkowskiej Inicjatywie Sołeckiej. 

W konkursie wyróżniono też m.in. Klonowiec z Wielkopolski. Sołtys Sławomir Radoń przekonuje, że pieniądze z funduszu pozwalają na realizację wielu przedsięwzięć, które nie miałyby szans być zapisane w budżecie gminy. –  Przygotowaliśmy górkę saneczkową z siłowniami. Cały czas nasz projekt się rozrasta. Dziwię się, że są miejscowości, które nie mają funduszu. W województwie wielkopolskim wszędzie na całe szczęście takie inicjatywy są realizowane – mówi sołtys.

Marszałek Andrzej Buła podkreśla, że we wszystkim najważniejsze są relacje i drugi człowiek. – Po 25 latach Programu Odnowy Wsi cały czas szukamy nowych możliwości. Nasze społeczności mają od nas ofertę. 61 gmin w naszym województwie ma fundusz sołecki – mówi marszałek. Jak zaznacza członek zarządu Antoni Konopka, konkurs to wspaniała okazja promocji idei funduszu sołeckiego, możliwość aktywizacji mieszkańców. Pozwala prezentować dobre praktyki, promocję wsi i wymianę doświadczeń. To taka pozytywna rywalizacja. – Osobiście, jako mieszkaniec wsi, staram się brać udział w zebraniach, kiedy są planowane projekty i prowadzona dyskusja. Uczestnictwo sportowców, członkiń kół gospodyń wiejskich, rodziców, pokazuje, jakie potrzeby ma lokalna społeczność. Sam konkurs pokazuje natomiast, jak je można ciekawie zrealizować – przekonuje Antoni Konopka.

Ryszard Wilczyński, poseł i pomysłodawca projektu Odnowy Wsi, zauważa, jak ważne są pieniądze i możliwości, z których rodzą się pomysły. – Fundusz sołecki jest dzieckiem opolskiego pomysłu Odnowy Wsi. Dziś widzimy, jak to było ważne. – mówi poseł.

Ideą organizowanego od 6 lat wspólnie przez samorządy województw z Krajowym Stowarzyszeniem Sołtysów konkursu „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa” jest aktywizacja społeczności wiejskich na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, poprzez podejmowanie inicjatyw służących wzmocnieniu integracji mieszkańców oraz korzystnie wpływających na warunki życia na wsi. – Adresatami konkursu są sołectwa, które zrealizowały projekty sfinansowane ze środków wyodrębnionych w ramach funduszu sołeckiego, lub w których fundusz sołecki stanowił wkład własny. Staramy się wspierać dobre przykłady, jakie płyną z funduszu sołeckiego. Forma oceny jest niezmienna od lat. Pokazując dobre przykłady, jak  ten nagrodzony z Ciepielowic, chcemy przekonać te 30% gmin, w których jeszcze nie ma takiego rozwiązania, aby je wprowadziło. Pokazujemy również, jak wykorzystać te pieniądze – tłumaczy Ireneusz Niewiarowski, prezes Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów

Marcin Oszańca, dyrektor Departamentu Obszarów Wiejskich UMWO przypomina, że urząd marszałkowski ma wiele konkursów i propozycji dla mieszkańców wsi. – Dzięki temu powstaje wiele inicjatyw, czego przykładem są Ciepielowice, które otrzymały główną nagrodę w konkursie związanym z funduszem sołeckim. Tutaj pomysł realizowany jest już od pokoleń. Integrują się aktywni mieszkańcy. Działają na rzec sołectwa – mówi.

W ostatnich 6 latach nie brakowało opolskich sołectw, które zdobyły na etapie krajowym główne nagrody. I miejsce w 2018 r. otrzymała „Chatka pod brzozami” z Wojciechowa w gm. Olesno. Drugie miejsce Górki w gm. Prószków  za projekt „Świetlica wiejska w Górkach godna XXI wieku. Remont pomieszczeń świetlicowych. Dwa razy III miejsce zajęło sołectwo Prądy, za „Plac rekreacyjno-sportowy w Prądach miejscem integracji i zabawy” i projekt „Stodoła – nowoczesność z nutą tradycji”. Zauważony był Brożec  w gminie Walce. Na uwagę zasługuje fakt, że w tych wsiach były to przemyślane, kompleksowe, długofalowe projekty, a wkład własny, praca mieszkańców i pozyskane środki z innych źródeł przewyższały (ponad 50%) środki finansowe, jakie otrzymały sołectwa w ramach funduszu sołeckiego.

W latach 2017 – 2022 w edycji wojewódzkiej konkursu uczestniczyło 56 opolskich sołectw, otrzymując nagrody na łączną pulę 100 tys. zł .

Treść pochodzi ze strony opolskie.pl
autor: PW