Ciepielowice

Ciepielowice

rok przystąpienia sołectwa do Programu Odnowy Wsi: 2009

Ciepielowice to niewielka, urokliwa wieś, położona na północnym obrzeżu Obszaru Chronionego Krajobrazu Borów Niemodlińskich, posiadająca bardzo dobre zaplecze rekreacyjno- sportowe.

Na terenie wsi znajduje się multimedialna świetlica wiejska wyposażona w profesjonalne nagłośnienie, ekran, rzutnik, a także ścianę akustyczną. Jedną z atrakcji sołectwa jest teren rekreacyjny wraz z wiatą i placem zabaw „Podwórko Nivea”.

Wieś posiada również ścieżkę przyrodniczą z mapami oraz liczne ścieżki rowerowe. Malownicze krajobrazy okolicy, miejsca do odpoczynku, skłaniają do wycieczek rowerowych i pieszych.

Miejscowość słynie z corocznych obchodów 11 listopada połączonych z Biegiem Niepodległości. Na terenie wsi miłośnicy przyrody znajdą unikatowe gatunki fauny i flory, m.in. kruszynę pospolitą.

Źródło:

 

Stowarzyszenie „Nasze Ciepielowice”

liczba mieszkańców: 506

 

Program Odnowy Wsi:

W ostatnich latach zrealizowano zadania:

  • budowa wiaty,
  • remont i doposażenie świetlicy wiejskiej,
  • utworzenie oraz doposażenie terenu rekreacyjno – sportowego,
  • zasadzenie alei grabów,
  • organizacja licznych wydarzeń i imprez, podtrzymujących lokalną tradycję.

Mocno zaangażowane w działalność sołectwa jest Stowarzyszenie „Nasze Ciepielowice”, które organizowało wiele inicjatyw na rzecz lokalnej społeczności, m.in. gotowanie dla najmłodszych, czy tradycyjne ozdabianie jaj.

W 2019 roku sołectwo otrzymało wyróżnienie w konkursie „Piękna Wieś Opolska” w kategorii „Najpiękniejsza wieś” oraz II miejsce w kategorii „Najlepszy projekt” w 2017 roku. W roku 2013 sołectwo zostało wyróżnione w kategorii „Najlepszy start”.

Najciekawsze projekty:

  • Projekt zrealizowany w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej na rok 2020 – Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej o wartości 5 000 zł.
  • Drzewo XX-lecia Programu Odnowy Wsi – zadanie realizowane w ramach projektu “Bioróżnorodność Opolszczyzny – skarbem dziedzictwa przyrodniczego” – posadzono dąb z okazji przypadającego w roku 2017 jubileuszu 20 lat Programu Odnowy Wsi.