Cisek

Cisek

rok przystąpienia sołectwa do Programu Odnowy Wsi: 2004

W Cisku znajduje się kościół parafialny pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny, oddany do użytku w 1927 roku.

Do najważniejszych obiektów na terenie sołectwa zalicza się budynek Urzędu Gminy, Gminny Ośrodek Kultury oraz przyszkolną halą sportową. Najmłodsi mieszkańcy mogą korzystać z placu zabaw, a starsi odpocząć w pobliskiej altanie.

Ochotnicza Straż Pożarna w Cisku

Towarzystwo Promocji i Rozwoju wsi Cisek – CISEK 2000

liczba mieszkańców: 1107

Program Odnowy Wsi:

Działania podejmowane w ramach odnowy wsi:

  • utwardzenie terenu – przygotowanie pod budowę wiaty w centrum wsi,
  • wykonanie rabatek kwietnych wzdłuż głównej drogi biegnącej przez miejscowość.
  • prowadzenie wioski tematycznej – Cisek – wieś Joannitow, z możliwością organizacji warsztatów rękodzielniczych, strzelania z łuku, kulinarnych oraz organizacji edukacyjnej gry terenowej „W poszukiwaniu śladów Joannitów”.