Czaple Stare

                Czaple Stare

      rok przystąpienia sołectwa do Programu Odnowy Wsi: 2006

Przez sołectwo Czaple Stare przepływa rzeka Stobrawa.

Wieś Czaple Stare posiada świetlicę wiejską, w której organizowane są liczne imprezy okolicznościowe dla mieszkańców. Przy świetlicy znajduje się teren zielony, wyposażony w plac zabaw oraz urządzenia siłowni zewnętrznej, z których korzystają mieszkańcy.

liczba mieszkańców: 157

Źródło:
• https://www.kluczbork.eu/
• ankiety będące w dyspozycji UMWO w DRW