Czartowice

                      Czartowice

         rok przystąpienia sołectwa do Programu Odnowy Wsi: 2003

Wieś (Fichtenwalde, Schartowitz) powstała na początku XV wieku. Prawdopodobnie nazwa wsi wywodzi się od słów Czart, Czartek. Z nazwą wsi związany jest także pobliski lasek zwany Czartowickim Lasem. W 1445 roku Czartowice zostają sprzedane nowemu właścicielowi. Transakcja odbywa się w Strzelcach Opolskich a świadkiem jest Piotr Bodzanowski, szlachcic ze starego górnośląskiego rodu.
Na przełomie XVII i XVIII w. Czartowice wraz z kilkoma innymi majątkami (Moszna, Ogiernicze i Wierzch) otrzymuje Paweł Reinhard Bayern, szlachcic rodu wywodzącego się z Brandenburgii. Zmarł on w 1715 roku jako członek rady Księstwa Opawsko – Karniowskiego i sędzia ziemski karniowski.
W 1880 roku na Czartowice składały się jakby dwie osobne części osady – Czartowice Górne (Ober Czartowitz) oraz Czartowice Dolne (Nieder Czartowitz) należące do parafii Kujawy.
Wieś obecnie liczy 123 mieszkańców na 31 gospodarstw położonych na powierzchni 538,0 ha. Użytki rolne stanowią 52 ha ogólnej powierzchni, lasy i grunty leśne 42,5%. Dominują gospodarstwa rozdrobnione.

liczba mieszkańców: 111

Program Odnowy Wsi:

W ramach odnowy wsi remontowane są drogi gminne.