Czepielowice

Czepielowice

rok przystąpienia sołectwa do Programu Odnowy Wsi: 2005

Miejscowość Czepielowice wraz z dwoma przysiółkami: Stawy i Złotówka (Złota Gęś) leży w południowo – wschodniej części Gminy Lubsza.

Zabudowa wsi Czepielowice jest typowa dla gospodarstw rolnych pochodzących z okresu przedwojennego.

W centrum wsi znajduje się zabytkowy kościół pw. Najświętszego Imienia Maryi z 1688 roku o konstrukcji szkieletowej (mur pruski) – obecnie otynkowany. W 1964 roku został wpisany do rejestru zabytków.

Wizytówką wsi jest Publiczna Szkoła Podstawowa, gruntownie wyremontowana po powodzi z 1997r. W lipcu 2004r. do użytkowania została oddana nowo wybudowana sala gimnastyczna przy szkole, która po zajęciach lekcyjnych ma charakter ogólnodostępny. W sołectwie znajduje się pełnowymiarowe boisko do piłki nożnej o murawie trawiastej oraz boisko do piłki ręcznej, siatkówki i koszykówki, plac zabaw i siłownia plenerowa.

W miejscowości mieści się świetlica wiejska i remiza Ochotniczej Straży Pożarnej.

W centrum wsi, w pobliżu kościoła, szkoły i przychodni lekarskiej wybudowano parking na samochody osobowe.

 

liczba mieszkańców: 711

Ochotnicza Straż Pożarna w Czepielowicach

Gminne Społeczne Towarzystwo Oświatowe

 

Program Odnowy Wsi:

Przedsięwzięciami realizowanymi co roku w sołectwie są:

  • wykonanie wieńca dożynkowego i udział w dożynkach (sierpień-wrzesień),
  • Dzień Seniora (październik),
  • organizacja spotkań integracyjnych mieszkańców wsi.

Projekty infrastrukturalne realizowane w sołectwie:

  • kształtowanie centrum wsi poprzez budowę parkingu oraz chodnika,
  • budowa siłowni plenerowej,
  • budowa drogi transportu rolnego Czepielowice – Stawy.

Najciekawsze projekty:

  • Projekt zrealizowany w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej na rok 2021 – Zakup pieca (kotła) oraz materiałów do wykonania instalacji c.o. w budynku remizy OSP w Czepielowicach o wartości  5 000 zł.

Źródło: