Czerwonków

                  Czerwonków

 rok przystąpienia sołectwa do Programu Odnowy Wsi: 2012

 

 

 

Nazwa miejscowości najprawdopodobniej wywodzi się od nazwy koloru czerwonego lub nazwy Czerwenka, oznaczającej małą czerwoną strugę, ciek wodny przepływający przez miejscowość. Historyczny układ ruralistyczny wsi podlega ochronie konserwatorskiej. Na listę zabytków wpisana jest zagroda nr 46,z poł. XIX w

 

 

 

 

liczba mieszkańców: 316

Najciekawsze projekty: