Czerwonków

                Czerwonków

 rok przystąpienia sołectwa do Programu Odnowy Wsi: 2012

Nazwa miejscowości najprawdopodobniej wywodzi się od nazwy koloru czerwonego lub nazwy Czerwenka, oznaczającej małą czerwoną strugę, ciek wodny przepływający przez miejscowość. Historyczny układ ruralistyczny wsi podlega ochronie konserwatorskiej. Na listę zabytków wpisana jest zagroda nr 46,z poł. XIX w

Na terenie sołectwa znajduje się kościół pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. Głównym miejscem spotkań mieszkańców jest świetlica wiejska.

liczba mieszkańców: 307

Program Odnowy Wsi:

  • W ramach działań odnowy wsi doposażono place zabaw, wykonano altanę w Czerwonkowie, wyremontowano i doposażono świetlicę wiejską oraz wyremontowano drogi w Czerwonkowie.

Najciekawsze projekty:

  • Zakładanie modelowych sadów drzew owocowych, zadrzewień przydrożnych oraz pojedynczych nasadzeń drzew alejowych (2018)