Czeska Wieś

                Czeska Wieś

         rok przystąpienia sołectwa do Programu Odnowy Wsi: 2001

 

 

 

 

 

[ INFORMACJA NA TEMAT WSI]

 

liczba mieszkańców: 385

 

Najciekawsze projekty:

Projekt zrealizowany w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej:

– Zagospodarowanie terenu parku przy boisku o wartości  5 000 zł

https://www.opolskie.pl/marszalkowska-inicjatywa-solecka/