Dąbrowa

 Dąbrowa

rok przystąpienia sołectwa do Programu Odnowy Wsi: 2009

Dąbrowa to stolica gminy położona w najbliższym sąsiedztwie Opola, przy drodze krajowej nr 46.

Miejscowość to centrum administracyjne, znajduje się tu m.in. Urząd Gminy, Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji, Biblioteka oraz Klub Seniora.

Ogromnym atutem sołectwa jest działalność na jego terenie licznych organizacji pozarządowych i klubów. Niewątpliwym walorem historycznym jest kompleks parkowo-zamkowy, w skład którego wchodzą: park przyrodniczy ze ścieżkami edukacyjnymi oraz zamek, zabytkowy kościół na górce czy też remiza strażacka będąca Izbą Pamięci. Na ternie sołectwa znajduje się również kompleks sportowo- rekreacyjny z rolkowiskiem, skateparkiem oraz pełnowymiarowym boiskiem sportowym.

Dąbrowa to wieś położona w Borach Niemodlińskich, a na jej terenie występują liczne ścieżki rowerowe, a także lasy. Wyjątkowe miejsce w sołectwie to 22-hektarowy park przy zamku, w części zagospodarowany i przystosowany do wypoczynku.

Warte uwagi są również Aleja Dębowa i Aleja Zielona a także stawy glinianki, które charakteryzują się nie tylko malowniczą przyroda, ale także bogatą w unikatowe gatunki florą i fauną.

Źródło:

 

Dąbrowa na Facebooku https://www.facebook.com/So%C5%82ectwo-D%C4%85browa-gm-D%C4%85browa-104318998180978

Stowarzyszenie ochrony dóbr kultury w Gminie Dąbrowa „Dąbrowskie Skarby”

https://www.facebook.com/dabrowskieskarby/

Klub Seniora

liczba mieszkańców: 1147

 

Program Odnowy Wsi:

Do najważniejszych przedsięwzięć zrealizowanych w ramach odnowy wsi na terenie sołectwa należą m.in.:

  • remont świetlicy wiejskiej,
  • utworzenie Klubu Seniora,
  • budowa rolkowiska i skateparku z zapleczem sanitarnym.

Dąbrowa to miejscowość bogata w wydarzenia kulturalne i społeczne. Na ternie przy Zamku corocznie odbywa się Festiwal Poezji Śpiewanej „Dąbrowskie Spotkania z poezją Zamczysko”, który ma charakter ogólnopolski.

W 2020 roku Dąbrowa uzyskała I miejsce w kategorii „Najpiękniejsza Wieś” konkursu „Piękna Wieś Opolska”.

 

Najciekawsze projekty:

  • Zadanie „Doposażenie w sprzęt jednostkę ochrony przeciwpożarowej OSP Dąbrowa” w ramach otwartego konkursu ofert na wykonanie przez organizacje i inne uprawnione Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w roku 2020 zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa Opolskiego w zakresie wsparcia rozwoju instytucjonalnego i infrastrukturalnego organizacji i innych uprawnionych Podmiotów celem promocji działań na rzecz inteligentnych i konkurencyjnych obszarów wiejskich. Organizacja otrzymała dofinansowanie w wysokości 7 100 zł.
  • „Organizacja Pikniku Zamkowego w Dąbrowie – Opolskie Gwiazdy Europy” – zadanie w ramach otwartego konkursu ofert na wykonanie przez organizacje i inne uprawnione Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w roku 2019 zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa Opolskiego w zakresie wspierania i upowszechniania rozwoju i odnowy wsi. Ochotnicza Straż Pożarna otrzymała 8 000zł dotacji.
  • Drzewo XX-lecia Programu Odnowy Wsi – zadanie realizowane w ramach projektu “Bioróżnorodność Opolszczyzny – skarbem dziedzictwa przyrodniczego” – posadzono lipę z okazji przypadającego w roku 2017 jubileuszu 20 lat Programu Odnowy Wsi.