Dąbrowa

 Dąbrowa

rok przystąpienia sołectwa do Programu Odnowy Wsi: 2009

 

 

 

 

[ INFORMACJA NA TEMAT WSI]

 

liczba mieszkańców: 1331

 

Najciekawsze projekty:

Projekt zrealizowany w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej: