Dąbrowice

 Dąbrowice

rok przystąpienia sołectwa do Programu Odnowy Wsi: 2005

 

 

 

 

 

 

[ INFORMACJA NA TEMAT WSI]

 

liczba mieszkańców: 190

 

Najciekawsze projekty: