Dąbrowice

 Dąbrowice

rok przystąpienia sołectwa do Programu Odnowy Wsi: 2005

Dąbrowice to wieś typowo rolnicza. Na jej terenie znajduje się jedno gospodarstwo agroturystyczne wraz z salami do urządzania imprez okolicznościowych.

Miejscem spotkań jest świetlica wiejska, dobrze urządzona i wyposażona wraz ze znajdującym się tuż obok placem zabaw.

Zabytkami mieszczącymi się w sołectwie są:

  • kapliczka-dzwonnica z I połowy XIX wieku, pięknie wyremontowana, w której co roku w jedną majową niedzielę odbywa się nabożeństwo,
  • pięć domów z początku XX wieku,
  • dwa przydrożne krzyże,
  • aleja dębowa pomiędzy Dębiem a Dąbrowicami.

liczba mieszkańców: 199

Program Odnowy Wsi:

Najważniejsze projekty zrealizowane w ramach odnowy wsi:

  • modernizacja świetlicy wiejskiej i terenu wokół: remont i wyposażenie pomieszczeni świetlicy, urządzenie aneksu kuchennego i zakup urządzeń biesiadnych oraz nagłośnienia,
  • zakup urządzeń do ćwiczeń na świeżym powietrzu i urządzenie mini siłowni zewnętrznej,
  • zakup altanki i jej usadowienie na boisku sportowym,
  • remont dróg gminnych,
  • wykonanie oświetlenia.

Najciekawsze projekty:

  • Projekt zrealizowany w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej na rok 2021 – Remont chodnika przy świetlicy wiejskiej w Dąbrowicach o wartości  5 000 zł.