Dąbrówka Górna, gm. Krapkowice

Dąbrówka Górna

rok przystąpienia sołectwa do Programu Odnowy Wsi: 2013

 

 

 

 

 

Liczba mieszkańców: 887

 

Strona internetowa sołectwa Dąbrówka Górna

Stowarzyszenie Odnowy i Rozwoju Wsi Dąbrówka Górna

Ochotnicza Straż Pożarna w Dąbrówce Górnej

LZS Dąbrówka Górna

 

Nazwa wioski pochodzi niewątpliwie od wyrazu “dąbrówka” czyli mała dąbrowa, zarośla dębowe.

    

Wieś od zachodniej części graniczy z Borami Niemodlińskimi, czyli największym kompleksem leśnym w zachodniej części górnej Odry.

We wschodniej części miejscowości znajduje się XVIII wieczny park wraz z zabytkowym pałacem. Wszystkie obiekty
są utrzymane w dobrym stanie technicznym.

Sołectwo posiada świetlicę wiejską, Izbę Tradycji oraz plac namiotowy z zadaszeniem na występy artystyczne.

 

We wsi zlokalizowane są :

  • trawiaste boisko sportowe do gry w piłkę nożną,
  • boisko do piłki plażowej,
  • siłownia na powietrzu,
  • boisko do siatkówki i koszykówki znajdujące się przy szkole podstawowej,
  • plac zabaw dla dzieci,
  • teren rekreacyjny „Nad Stawem”.

 

Utworzenie tego typu obiektów spowodowało integrację społeczności lokalnej i podtrzymywanie tradycji. Przyczyniła
się również do wzrostu zaangażowania społecznego, partnerstwa, aktywizacji mieszkańców i osób przyjezdnych,
do rekreacji i aktywnego spędzenia czasu na świeżym powietrzu w gronie rodziny, czy znajomych, a wszystko to z korzyścią dla własnego zdrowia i poprawy samopoczucia.

W sołectwie występują zwierzęta chronione takie jak: borsuk, jenot, wydra, bocian biały, jastrząb, krogulec. Zaobserwowano również licznie występujące rośliny chronione, szczególnie zawilce.

Dodatkową atrakcją Dąbrówki Górnej są tereny zalewowe (Racha), źródełka św. Henryka i św. Jadwigi.

 

Program Odnowy Wsi:

W ramach osnowy wsi dokonano:

  • rewitalizacji terenów rekreacyjnych „Nad stawem”,
  • budowy boiska do koszykówki obok szkoły,
  • budowy boiska do piłki siatkowej plażowej
  • budowy szatni dla klubu sportowego.

 

Rys historyczny: 

Po raz pierwszy wioska została wzmiankowana w 1403 roku, jako “Dambrowka”. Z 1532 roku pochodzi nazwa “Dumbrowa”, a z 1784 roku “Dombrowka”. Z czasem od odróżnienia tej wioski od innych miejscowości noszących taką samą nazwę zaczęto ją nazywać “Dąbrówką nad Odrą”. Zbudowany w II połowie XVII w. zamek, po rozbudowie w 1907 roku, istnieje
do chwili obecnej stanowiąc cenny zabytek. Właścicielem pałacu oraz dóbr ziemskich należących do niego byli kolejno rodzina Rogoyskch. następnie Jerzy Ludwik von Dalwig, który sprzedał swoją posiadłość w 1850 roku Walterowi
von Reichmann – Logischen. Ostatni z rodu Gotfryd Reichmann – Logischen ożenił się z Krystyna Duszałek. Hrabia zmarł
w 1944 roku i został pochowany w parku , a żona z synem wyjechali do Niemiec. Dziś pałac jest własnością prywatną.

Od 1769 roku na terenie wsi stoi zabytkowa figura Jana Nepomucena z herbem fundatora Wacława Leonarda Józefa Rogoyskiego. Został on oskarżony przez miejscową ludność o zabójstwo swojego brata, współwłaściciela Dąbrówki, który popełnił samobójstwo. Ponieważ św. Nepomucen jest nie tylko patronem dobrej spowiedzi, ale również i dobrej sławy, miał on bronić fundatora przed oszczerstwami i fałszywymi pomówieniami.

Patronem Dąbrówki jest św. Roch. Kościół pod jego wezwaniem wybudowano tutaj w latach 1957-1960.

 

Źródło: