Dąbrówka

Dąbrówka

rok przystąpienia sołectwa do Programu Odnowy Wsi: 2006

Dąbrówka umiejscowiona jest w malowniczym Parku Krajobrazowym Góra Świętej Anny.

Na terenie wsi znajduje się wzniesienie Szpica (256,3 m n.p.m.) oraz podziemny zbiornik wodny „Trias”. Teren pokrywają głównie pola uprawne, lasy i łąki.

Do charakterystycznych miejsc na terenie wsi należą zabytki, tj.:

  • kaplica – dzwonnica św. Jana Nepomucena,
  • kapliczka przy drodze w kierunku Strzelec Opolskich,
  • zagroda (budynek mieszkalny i budynek gospodarczy) przy ul. Szkolnej 23.

Najmłodsi mieszkańcy wsi uczestniczą w zajęciach we wspólnej świetlicy wiejskiej, która znajduje się na terenie sąsiadującego sołectwa Zakrzów, dorośli z kolei chętnie przychodzą do remizy OSP w Zakrzowie, która stanowi centrum wydarzeń kulturalnych obu wiosek. Osoby lubiące sport mogą skorzystać ze wspólnej siłowni pod chmurką.

 

Źródło:

Strona internetowa sołectwa Dąbrówka www.dabrowka.org

Dąbrówka na Facebooku https://www.facebook.com/solectwodabrowkagmgogolin

Stowarzyszenie „Kraina Białej Damy”

Ochotnicza Straż Pożarna z remizą w Zakrzowie https://www.facebook.com/OspZakrzow998

liczba mieszkańców: 183

Program Odnowy Wsi:

W ciągu ostatnich 5 lat mieszkańcy sołectwa w swoich działaniach w ramach odnowy wsi skupili się na kwestiach związanych z OSP: wyremontowana i zmodernizowana została sala i kuchnia w remizie (wymiana oświetlenia, drzwi, malowanie ścian). Doposażony został również plac zabaw znajdujący się nieopodal remizy OSP w Zakrzowie.