Dębie

Dębie

rok przystąpienia sołectwa do Programu Odnowy Wsi: 2005

 

 

 

 

[ INFORMACJA NA TEMAT WSI]

 

liczba mieszkańców: 478

OSP Dębie

Najciekawsze projekty:

Projekt zrealizowany w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej:

– przygotowanie i utwardzenie podłoża pod ułożenie kostki brukowej na
placu przy boisku sportowym w miejscowości Dębie o wartości  5 000 zł

https://www.opolskie.pl/marszalkowska-inicjatywa-solecka/