Dębska Kuźnia

Dębska Kuźnia

rok przystąpienia sołectwa do Programu Odnowy Wsi: 2004

Atrakcjami znajdującymi się w sołectwie są:

  • kapliczka-dzwonnica z przełomu XVIII i XIX wieku,
  • kapliczka z I połowy XIX wieku,
  • remiza strażacka z końca XIX wieku,
  • domy z II połowy XIX wieku przy ul. Wiejskiej 19 i 72,

Miejscem spotkań mieszkańców jest plac samorządowy, na którym mieści się wyremontowana w 2021 roku świetlica „Pod Lipami”, remiza OSP wraz z centrum multimedialnym oraz salą spotkań utworzoną w byłych pomieszczeniach gospodarczych. Powstanie tam też plac zabaw.

Obok szkoły i przedszkola funkcjonuje ogólnodostępne boisko Orlik wraz z placem zabaw i siłownią.

Przy głównej szosie są dwa zajazdy z częścią gastronomiczną i hotelową. W południowej części wsi znajduje się kapliczka z końca XIX wieku, młyny wodne z przełomu XIX/XX wieku.

Przy stacji PKP znajduje się skwer z miejscem zabawowym i ławostołami. Tuż obok kościoła znajduje się „Beier Park” – pięknie urządzony zakątek przyrodniczy na terenie byłej cegielni, nazwany na cześć byłego właściciela tego terenu.

Na obszarze miejscowości znajdują się pomniki przyrody: buk zwyczajny o obwodzie 480 cm i sosna zwyczajna o obwodzie 268 cm.

W lasach pomiędzy Dębską Kuźnią i Dańcem znajduje się Rezerwat Przyrody Srebrne Źródła. Obejmuje on obszar kompleksu leśnego w dolinie rzeki Jemielnicy. Teren ten ma cenne walory przyrodnicze.

Przez Dębską Kuźnię przebiega trasa rowerowa.

W Dębskiej Kuźni działalność prowadzi członek sieci Dziedzictwo Kulinarne Opolskie: Restauracja Gościniec Stara Kuźnia.

Ochotnicza Straż Pożarna w Dębskiej Kuźni

Stowarzyszenie Przyjaciół Dębskiej Kuźni

liczba mieszkańców: 1271

Program Odnowy Wsi:

Najważniejsze projekty w ramach odnowy wsi:

  • urządzanie miejsca spotkań – plac za remizą OSP: porządkowanie i utwardzanie terenu, wykonanie elewacji budynków, remont dachu,
  • urządzenie skweru – miejsca przystankowego na placu przy stacji PKP.