Dobiercice, gm. Byczyna

                                Dobiercice

rok przystąpienia sołectwa do Programu Odnowy Wsi: 1998

Obiekty sołectwa pełniące funkcję miejsc spotkań mieszkańców stanowią w zasadzie centrum wsi. Są nimi: świetlica wiejska, plac zabaw, siłownia na wolnym powietrzu, boiska do piłki siatkowej plażowej, koszykówki, piłki nożnej.

We wsi znajduje się niewątpliwie urokliwe miejsce – skwerek „pod lipą”.

Do zabytków zaliczyć można:

  • kościół filialny pw. św. Jana z Dukli z 1861 r. – ten zabytkowy kościół w stylu neoromańskim z XIX wieku to zabytek wpisany do rejestru zabytków w 2007 r.
  • zespół dworsko – folwarczny założony w XIX/XX w.
  • park podworski z XIX w.

W sąsiedztwie parku, dzięki dofinansowaniu Unii Europejskiej w 2007 r., odtworzono staw wędkarski. Jest on obecnie miejscem rekreacji dla mieszkańców wsi. Obok stawu rozmieszczone zostały tablice edukacyjne w zakresie miejscowej fauny.

Źródło:

liczba mieszkańców: 288

 

Program Odnowy Wsi:

Przedsięwzięcia dokonane w ramach odnowy wsi:

  • świetlica wiejska – wyremontowana i doposażona w sprzęt sportowo-edukacyjny – bilard, stół tenisowy, piłkarzyki),
  • plac zabaw – wyposażony w 14 urządzeń zabawowych,
  • siłownia na wolnym powietrzu – wyposażona w 7 urządzeń ćwiczebnych,
  • boisko do koszykówki i badmintona.

Najciekawsze projekty:

  • Projekt zrealizowany w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej na rok 2021 – Stawiamy na zdrowie – inwestując w sport i zabawę na świeżym powietrzu mieszkańców sołectwa Dobiercice o wartości  5 000 zł.
  • „Zakładanie sadów drzew owocowych, zadrzewień przydrożnych, warsztaty” (2017 rok) – jest to kontynuacja zainicjowanego w poprzednim roku działania w ramach projektu “Bioróżnorodność Opolszczyzny – skarbem dziedzictwa przyrodniczego”.