Dobrzyń

Dobrzyń

rok przystąpienia sołectwa do Programu Odnowy Wsi: 2000

Miejscowość Dobrzyń leży w północno – zachodniej części gminy Lubsza. Sołectwo graniczy bezpośrednio z lasem stanowiącym Stobrawski Park Krajobrazowy. Zabudowa wsi Dobrzyń jest typowa dla gospodarstw rolnych pochodzących z okresu przedwojennego.

W Dobrzyniu znajdują się następujące obiekty: świetlica wiejska, biblioteka, kościół filialny
w Dobrzyniu parafii św. Bartłomieja Apostoła w Szydłowicach, remiza Ochotniczej Straży Pożarnej, boisko sportowe użytkowane przez Ludowe Zespoły Sportowe Victoria Dobrzyń, plac zabaw, siłownia plenerowa.

W lasach wokół Dobrzynia znajdują się cztery identyczne schrony – bunkry pochodzące z okresu II wojny światowej, które są związane z położonym na zachód polowym lotniskiem wojskowym.

 

Ochotnicza Straż Pożarna w Dobrzyniu

Ludowy Zespół Sportowy Victoria Dobrzyń

liczba mieszkańców: 580

 

Program Odnowy Wsi:

Najważniejszymi przedsięwzięciami i projektami realizowanymi w sołectwie są:

  • organizacja cyklicznych imprez, tj.: Dzień Kobiet (marzec), Dzień Dziecka (czerwiec), Dzień Seniora (październik), organizacja zabawy Mikołajkowej (grudzień),
  • wykonanie korony żniwnej i udział w dożynkach (sierpień-wrzesień),
  • organizacja różnych imprez integracyjnych dla mieszkańców wsi.

Projektami infrastrukturalnymi zrealizowanymi w sołectwie są:

  • budowa szatni sportowej przy boisku,
  • budowa siłowni plenerowej,
  • budowa placu zabaw.

Najciekawsze projekty:

  • Projekt zrealizowany w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej na rok 2020 – Poprawa infrastruktury sportowej przy boisku sportowym w Dobrzyniu o wartości  5 000 zł.
  • Projekt „Zakładanie sadów drzew owocowych” (2016 rok) w ramach projektu pn.“Bioróżnorodność Opolszczyzny – skarbem dziedzictwa przyrodniczego” polega na założeniu na terenie województwa opolskiego modelowych sadów składających się z rodzimych odmian drzew owocowych charakterystycznych dla regionu. Do tradycyjnych odmian drzew owocowych można zaliczyć blisko 20 szt. starych odmian w tym m.in.: jabłoni: Grafsztynek Prawdziwy, Książe Albert Pruski, Oliwka Żółta; czereśni: Bϋttnera czerwona, Schneidera późna, Kordia;  grusz: Konferencja, Faworytka Bonkreta Williamsa; śliw: Węgierka Zwykła, Renkloda Ulena, Herman; wiśni: Książęca, Łutówka oraz Pigwy  pospolitej. Przekazane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego drzewka nasadzone zostały na działkach użyteczności publicznej znajdujących się głównie przy szkołach, przedszkolach, boiskach, obiektach sportowych, ośrodkach zdrowia, kościołach, w centrum wsi lub na terenie istniejących w przeszłości sadów.

Źródło: