Dolna

Dolna

rok przystąpienia sołectwa do Programu Odnowy Wsi: 2004

Dolna to jedna z najmniejszych miejscowości położonych w gminie Leśnica. Sołectwo położone jest u stóp Góry Św. Anny. Usytuowana częściowo w dolince miejscowość otaczają niewielkie wzniesienia.

Przez wioskę przebiegają cztery ulice, wzdłuż których w zwartej szeregowej zabudowie znajdują się gospodarstwa rolne oraz domy mieszkalne. Miejscowość jest wsią typowo rolniczą.

W miejscowości zachowało się kilkanaście budynków z XIX wieku zbudowanych z kamienia wapiennego, pozyskiwanego z wykopalisk, które znajdowały się na okolicznych polach oraz drewniane altanki.

Na terenie miejscowości znajdują się zabytki sakralne: kościół rzymsko-katolicki pw. św. Piotra i Pawła (charakterystyczny z kamienia wapiennego), pomnik Powstańców Śląskich na cmentarzu oraz kapliczka Św. Jana Nepomucena a także godne obejrzenia tradycyjne obiekty gospodarskie probostwa oraz dawnego folwarku.

Punktem o szczególnym znaczeniu dla mieszkańców jest tzw. „centrum” wsi. Miejscem tym jest skrzyżowanie ulicy Strzeleckiej z Wiejską. Jest to zarazem główny punkt komunikacyjny w wiosce. Na tym obszarze znajdują się skwerki zieleni, miejsce wypoczynku dla rowerzystów oraz innych uczestników drogowych wypraw. Dla nich, w zacisznym miejscu pod wysokim drzewem, została ustawiona ława wraz stołem.

Miejscem spotkań mieszkańców jest również odremontowana stodoła farska, w której obecnie odbywają się festyny i dożynki oraz świetlica wiejska, w której organizowane są spotkania mieszkańców w trakcie różnych uroczystości i imprez.

Atrakcyjnym miejscem do wypoczynku są tzw. „Padoły”, gdzie znajdują się zjeżdżalnie dla dzieci, boisko do gry w piłkę siatkową i nożną oraz miejsce do grilla.

liczba mieszkańców: 316

 

Program Odnowy Wsi:

Grupa odnowy wsi Dolna realizuje działania i projekty zgodnie z opracowaną wizją odnowy wsi: „Aktywność i wspólna praca, mieszkańców wsi Dolna wzbogaca”

W okresie ostatnich 5 lat zrealizowano następujące przedsięwzięcia:

  • remont świetlicy wiejskiej wraz z zakupem wyposażenia,
  • uroczyste otwarcie i poświęcenie terenu rekreacyjno-sportowego „Padoły”,
  • wycieczka do Ołomuńca,
  • systematyczna pielęgnacja i uporządkowywanie terenów zieleni,
  • coroczne organizowanie turniejów piłki siatkowej oraz festynu sportowo – rodzinnego.                                                 

Sołectwo Dolna zdobyło II miejsce w konkursie „Piękna Wieś Opolska” w kategorii „Najpiękniejsza wieś” w 2009 roku oraz rok później w kategorii „Najpiękniejsza zagroda”.

 

Źródło: