Domaszkowice

Domaszkowice

 rok przystąpienia sołectwa do Programu Odnowy Wsi: 2007

Wieś położona w malowniczym krajobrazie otaczającego lasu. W miejscowości obok kościoła pw. św. Jerzego jest zabytkowy krzyż pokutny. Na terenie sołectwa stoi również pomnik Nepomucena.

Miejscem spotkań mieszkańców jest świetlica wiejska, a dbałość o sprawność fizyczną zapewnia boisko sportowe, plac zabaw oraz siłownia zewnętrzna.

W centrum wsi znajduje się piękny budynek remizy strażackiej wraz z parkingiem.

Sołectwo od 2019 roku wszystkie tereny zielone obsadza lawendą w celu poprawy walorów estetycznych. Staje się ona symbolem Domaszkowic.

Sołectwo Domaszkowice na Facebooku https://www.facebook.com/pages/category/News—Media-Website/So%C5%82ectwo-Domaszkowice-279777096277168/

Stowarzyszenie Rozwoju i Odnowy wsi Domaszkowice

Ochotnicza Straż Pożarna w Domaszkowicach

Samodzielne Koło Gospodyń Wiejskich w Domaszkowicach

liczba mieszkańców: 613

Program Odnowy Wsi:

Najważniejsze projekty w ramach odnowy wsi:

  • zagospodarowanie terenu zielonego w 2019 roku,
  • doposażenie sali świetlicy wiejskiej w 2020 roku.

Charakterystyczną cechą Domaszkowic jest fakt, iż mieszkańcy wszystkie prace na rzecz sołectwa wykonują w czynie społecznym z bardzo dużym zaangażowaniem.

Źródło: