Dotacje dla NGO przyznane!

Zarząd Województwa Opolskiego przyznał dotacje na realizacje zadań publicznych.

22 organizacje pozarządowe uzyskały dofinansowanie mające na celu wsparcie instytucjonalne lub infrastrukturalne podmiotów.

Wykaz NGO znajduje się na stronie BIP.