Drogoszów

Drogoszów

rok przystąpienia sołectwa do Programu Odnowy Wsi: 2013

W Drogoszowie znajduje się XIX-wieczna kaplica Św. Antoniego oraz charakterystyczny obiekt dawnego młyna.

Wieś posiada świetlicę wiejską z salą taneczną i zapleczem kuchennym.

Teren rekreacyjny obejmuje altanę, plac zabaw, siłownię zewnętrzną, boisko. Wieś położona jest w starorzeczu Nysy Kłodzkiej, w którym występuje szeroki kanał wodny stanowiący doskonałe łowisko ryb.

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Jasienica Dolna i Drogoszów

liczba mieszkańców: 144

 

Program Odnowy Wsi:

Do prac społeczności lokalnej w związku z realizacją założeń odnowy wsi zalicza się remont i doposażenie świetlicy wiejskiej, jak również tworzenie terenu rekreacyjnego (plac zabaw, siłownia, altana, boisko).

Najciekawsze projekty:

  • Projekt zrealizowany w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej na rok 2020 – Zagospodarowanie i doposażenie terenu rekreacyjnego placu zabaw przy boisku o wartości  5 000 zł.
  • https://www.opolskie.pl/marszalkowska-inicjatywa-solecka/
  • Drzewo XX-lecia Programu Odnowy Wsi – zadanie realizowane w ramach projektu “Bioróżnorodność Opolszczyzny – skarbem dziedzictwa przyrodniczego” – posadzono dąb z okazji przypadającego w roku 2017 jubileuszu 20 lat Programu Odnowy Wsi.

Źródło: