Duczów Wlk i Mały

Duczów Wlk i Mały

rok przystąpienia sołectwa do Programu Odnowy Wsi: 2010

 

 

 

 

 

 

[ INFORMACJA NA TEMAT WSI]

 

liczba mieszkańców: