Dylaki

Dylaki

rok przystąpienia sołectwa do Programu Odnowy Wsi: 2003

Sołectwo o zabudowie ulicowej z dominantą kościoła i firmy „Coroplast”. Budynki mają charakter budownictwa śląskiego.

Dylaki posiadają obiekty wpisane do rejestru zabytków: kościół, plebania, tartak wodny, domy mieszkalne oraz kapliczki przydrożne.

Wieś posiada filię biblioteki publicznej, świetlicę wiejską i plac zabaw.

Na obszarze miejscowości znajdują się tereny zielone, skwery, ścieżki rowerowe i miejsca odpoczynku dla turystów.

Wieś położona w strefie lasów o dużych walorach przyrodniczych.

W środku miejscowości znajduje się bocianie gniazdo wpisane do rejestru gniazd.

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dylaki

Ochotnicza Straż Pożarna w Dylakach

https://www.facebook.com/OchotniczaStrazPozarnaWDylakach

liczba mieszkańców: 1 144

Program Odnowy Wsi:

Dzięki odnowie wsi podniesiono standard miejsca rekreacyjno-sportowego poprzez ogrodzenie placu zabaw, doposażenie w urządzenia zabawowe i urządzenia na siłownię zewnętrzną. Wybudowano boisko wielofunkcyjne przy szkole z dostępem dla mieszkańców. Wybudowano także i wyposażono w ławy i stoły wiatę grillową przy świetlicy wiejskiej. Stworzono lepsze warunki do organizowania spotkań i uroczystości poprzez ciągłe doposażanie świetlicy wiejskiej.

W 2018 roku sołectwo Dylaki zdobyło I w Wojewódzkim Konkursie Koron Dożynkowych w kategorii „korony dożynkowe oraz prace plastyczne ziarnkowe”.

Najciekawsze projekty:

  • Projekt zrealizowany w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej na rok 2020 – Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Dylaki ul. Poliwodzka o wartości  5 000 zł. 

Źródło: