Dytmarów

Dytmarów

rok przystąpienia sołectwa do Programu Odnowy Wsi: 2007

Siedlisko wsi usytuowano na skraju doliny rzeki Prudnik. Główna ulica wiejska obudowana została dwustronnie i regularnie zabudową zagrodową sytuowaną w pierwszej linii zabudowy.

Niezwykle cennym zabytkiem sołectwa jest kościół parafialny pw. św. Katarzyny. Obecna architektura świątyni to efekt odbudowy zakończonej w 1864 roku. Pozostałością istniejącego tu wcześniej, strawionego przez ogień kościoła, jest piękna, renesansowa wieża z 1600 roku oraz okalający kościelny plac mur z kamienia, którego fragmenty przetrwały w niezmienionej formie od XV wieku. Wewnątrz świątyni warto przyjrzeć się uważniej niezwykle cennej, wykutej z kamienia, XVI-wiecznej kropielnicy.

Przydrożna kapliczka murowana mieszcząca się na terenie miejscowości pochodzi z I połowy XIX wieku.

Naprzeciwko kościoła wygospodarowany został skwer z ławeczkami i zielenią.

W miejscowości znajduje się świetlica wiejska.

liczba mieszkańców: 482

Ochotnicza Straż Pożarna w Dytmarowie

Koło Gospodyń Wiejskich w Dytmarowie

Program Odnowy Wsi:

W ramach prac odnowy wsi wyremontowano kościół, wyłożono kostkę brukową przy remizie, jak również wybudowano altanę przy świetlicy.

Najciekawsze projekty:

  • Projekt zrealizowany w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej na rok 2020 – Wykonanie dokumentacji projektowej chodnika wzdłuż drogi gminnej między Skrzypcem a Dytmarowem o wartości  5 000 zł.

Źródło: