Dziećmarów

                  Dziećmarów

     rok przystąpienia sołectwa do Programu Odnowy Wsi: 2011

 

 

 

Najstarsza wzmianka o wsi pochodzi z 1307 r., do 1660 r. parafia w Dziećmarowie była filią parafii Babice.W 1668 r. erygowano parafię.W 1786 r. kościół oraz część wioski uległy spaleniu.Obecny kościół pochodzi z 1786 r.

 

liczba mieszkańców: 262

Najciekawsze projekty:

W 2016r. wieś w ramach projektu “Bioróżnorodność Opolszczyzny- skarbem dziedzictwa przyrodniczego” założyła w plenerowym miejscu sotkań przy stawku wiejski sad składający się z 17 szt. starych odmian drzew owocowych.

www.dziecmarow.pl