Dziećmarów

                  Dziećmarów

     rok przystąpienia sołectwa do Programu Odnowy Wsi: 2011

Najstarsza wzmianka o wsi pochodzi z 1307 r., do 1660 r. parafia w Dziećmarowie była filią parafii Babice. W 1668 r. erygowano parafię. W 1786 r. kościół oraz część wioski uległy spaleniu. Obecny kościół pochodzi z 1786 r. Na terenie wsi znajduje się także tablica pamiątkowa urodzonego w Dziećmarowie Jana Rychel, bankowca, nauczyciela i działacza narodowego na Śląsku Opolskim.

liczba mieszkańców: 259

Program Odnowy Wsi:

W ramach odnowy wsi w ostatnich latach: zmodernizowano drogi transportu rolnego, doposażono plac zabaw, świetlicę wiejską, a także zakupiono sprzęt strażacki.

Najciekawsze projekty:

  • Projekt „Zakładanie sadów drzew owocowych” (2016 rok) w ramach projektu “Bioróżnorodność Opolszczyzny – skarbem dziedzictwa przyrodniczego” polega na założeniu na terenie województwa opolskiego modelowych sadów składających się z rodzimych odmian drzew owocowych charakterystycznych dla regionu.

www.dziecmarow.pl