Dzielnica

Dzielnica

rok przystąpienia sołectwa do Programu Odnowy Wsi: 2004

Na terenie sołectwa znajdują się, świetlica wiejska. W centrum wsi mieści się kapliczka wybudowana w 1899 roku.

Dzielnica jest charakterystyczną wsią gminy Cisek, ze względu na odkrycia archeologiczne, które trwają już ponad dekadę. W trakcie prac wykopaliskowych odkryto pochówki sprzed 4 tysięcy lat.

Przez Dzielnicę przepływa potok Dzielniczka.

Ochotnicza Straż Pożarna w Dzielnicy

liczba mieszkańców: 233

Program Odnowy Wsi:

Najważniejszym przedsięwzięciem realizowanym w ramach odnowy wsi w przeciągu ostatnich 5 lat był remont świetlicy wiejskiej w Dzielnicy oraz rozbudowa placu zabaw o dodatkowe urządzenia.