Dzielów

                      Dzielów

  rok przystąpienia sołectwa do Programu Odnowy Wsi: 2012

Oficjalnie Dzielów pojawiła się po raz pierwszy w 1340 roku, nazwa miejscowości zapisana była wtedy „Dgehilhau”. Jej etymologia najprawdopodobniej pochodzi nazwy rośliny: dzięgiel. W 1377 roku Dzielów nosił nazwę Eiglau, w 1447 roku – Bierlau, a w 1700 roku – Eichel.

Od 1340 r. do 1810 r. wieś należała do klasztoru panien św. Ducha w Raciborzu, aż do kasacji klasztorów. Wybitnym zabytkiem, z interesującą historią, jest kościół Św. Mikołaja, który stoi w cieniu starych lip przy drodze z Baborowa do Raciborza.

Mieszkańcy spotkania odbywają w świetlicy wiejskiej obok której jest plac zabaw dla dzieci.

liczba mieszkańców: 207

Program Odnowy Wsi:

Najważniejsze przedsięwzięcia w ramach odnowy wsi:

  • modernizacja dróg transportu rolnego
  • remont świetlicy wiejskiej
  • wykonanie wiaty na boisku sportowym
  • doposażenie świetlicy wiejskiej