Dziergowice

                   Dziergowice

         rok przystąpienia sołectwa do Programu Odnowy Wsi: 1997

 

 

 

 

Dziergowice są największym sołectwem gminy Bierawa położonym nad rzeką Odrą wśród lasów sosnowo-świerkowych. Na krańcach wsi rozciągają się akweny wodne. Nad jednym z nich powstało kąpielisko z bazą gastronomiczną, sprzętem wodnym będącym dużą atrakcją dla mieszkańców wsi i turystów.

We wsi znajduje się szkoła podstawowa oraz publiczne przedszkole. Centrum integracji wsi pełni miejscowy Dom Kultury, który stanowi podłoże do rozwoju wszelkiej działalności społeczno-kulturalnej dla mieszkańców. Słynnym lokalnym produktem kulinarnym jest makaron domowy z Dziergowic. Mieszkańcy wsi są organizatorami wielu imprez cyklicznych jak: rajd rowerowy, turnieje i rozgrywki sportowe, „Stół wielkanocny”, Octoberfest,  festyn odpustowy, Koncert na wodzie, bale karnawałowe, biesiada śląska przedszkolaków, ferie zimowe i wakacje oraz plenery rzeźbiarsko – malarskie.

Sołectwo posiada boisko sportowe, remizę OSP, dworzec kolejowy, dobrze rozwiniętą sieć placówek usługowo – handlowych oraz kilka przedsiębiorstw prywatnych. Wieś posiada bazę hotelarko-gastronomiczną w obiekcie „Nasz Dworek”, która usytuowana jest w otoczeniu urokliwych stawów. Dzięki temu obiektowi sołectwo pozyskało nowe miejsca pracy. Do zabytków wsi należy zaliczyć kościół rzymsko-katolicki z zabytkową kaplicą z 1794 roku, kapliczkę pw. Św. Jana Nepomucena oraz kościół poświęcony w 1906r.

Sołectwo wraz z Gminą współpracuje z Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Łosiowie, Domem Pomocy Społecznej „Ostoja” w Sośnicowicach, Caritasem, LZS „Odrzanka”, niemieckim miastem Ostfilden, ukraińskim miastem Chmielnik, LGD Euro–Country. We wsi funkcjonują: Koło Gospodyń Wiejskich, Koło Emerytów i Rencistów, Mniejszość Niemiecka i Stowarzyszenie „Wszystkie Drogi i Myśli prowadzą do Dziergowic”.

Godnym zauważenia jest realizacja projektów odnowy wsi z poszanowaniem historii, kultywowaniem tradycji. Dziergowice są przykładem wsi gdzie z jednej strony kultywowane są tradycje i obyczaje, a z drugiej realizowane są projekty idące z duchem czasu.

 

Wieś jest laureatem III miejsca konkursu “Piękna Wieś Opolska 2014” w kategorii “Najpiękniejsza Wieś”

liczba mieszkańców: 1632

Najciekawsze projekty:

Projekt zrealizowany w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej:

– wyposażenie pomieszczenia przystosowanego na publiczny sanitariat  o wartości  5 000 zł

https://www.opolskie.pl/marszalkowska-inicjatywa-solecka/