Dzierżkowice

               Dzierżkowice

rok przystąpienia sołectwa do Programu Odnowy Wsi: 1999

Sołectwo Dzierżkowice jest malowniczo położone wśród łąk i pól, bezpośrednio przy granicy z Republiką Czeską, nad rzeką Opawą. Rzeka dzieli wieś na dwie miejscowości: Dzierżkowice polskie i czeskie. Do najważniejszych zabytków,  które zostały wpisane do gminnego rejestru zaliczyć można kapliczkę usytuowaną na wjeździe do miejscowości.

W sołectwie znajduje się wybudowany w 2014 roku plac zabaw wraz z altaną oraz plaża nad rzeką Opawa. To właśnie tu odbywają się wszystkie imprezy plenerowe organizowane przez mieszkańców.

Piękno tutejszego krajobrazu można przede wszystkim podziwiać relaksując się na tutejszej plaży. Dzięki swojemu przygranicznemu położeniu istnieje bezpośrednie połączenie z siecią ścieżek rowerowych w Republice Czeskiej.

liczba mieszkańców: 126

Program Odnowy Wsi:

Do najważniejszych przedsięwzięć zrealizowanych w ostatnim czasie w miejscowości zaliczyć można:

  • plażowe miejsce spotkań, czyli budowa plaży nad rzeką Opawa,
  • sukcesywne remonty placu zabaw,
  • budowa chodników i miejsc parkingowych na terenie sołectwa.

Najciekawsze projekty:

  • Projekt zrealizowany w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej na rok 2021 – Doposażenie placu zabaw sołectwa Dzierżkowice o wartości  5 000 zł.