Dzierżysławice, gm. Głogówek

Dzierżysławice

rok przystąpienia sołectwa do Programu Odnowy Wsi: 2001

 

 

Liczba mieszkańców: 365

 

Ochotnicza Straż Pożarna w Dzierżysławicach

Koło Związku Śląskich Kobiet Wiejskich Dzierżysławice

 

 

Dzierżysławice to wieś o zabudowie zwartej z zabudowaniami usytuowanymi wzdłuż ulicy.

W centrum wsi, najprawdopodobniej w miejscu dawnego kościoła, znajduje się zabytkowa kapliczka wzniesiona w połowie XIX wieku, całkowicie wyremontowana w latach 2006-2012 z pomocą programu Odnowy Wsi.

 

Na terenie sołectwa znajdują się liczne mniejsze kapliczki i krzyże wzdłuż szosy jak i dróg polowych.

We wsi znajduje się wyremontowana remiza z prężnie działającą jednostką OSP Dzierżysławice. W tym budynku mieści się również świetlica wiejska.

Ważnym miejscem kulturowym jest tzw. „Blejch”. Jest to miejsce spotkań mieszkańców, w którym organizowane są festyny oraz dożynki. Znajduje się tam duży plac zabaw dla najmłodszych jak również altanki z ławkami oraz duży grill. Dodatkowo wszystko zlokalizowane jest  blisko rzeki Osobłoga, co pozwala na organizowanie spływów kajakowych z jednoczesnym grillowaniem.

 

We wsi istniała orkiestra dęta, która poszczycić się może licznymi występami, szczególnie w czasie pobytu Jana Pawła II:
w Częstochowie 15.06.1979 r. oraz 21.06.1983 r. na Górze św. Anny.

 

Program Odnowy Wsi:

W sołectwie wykonano wiele prac i przedsięwzięć polegających na: doposażeniu świetlicy wiejskiej w sprzęt AGD, zaplecza technicznego – miejsca spotkań mieszkańców tzw. „Blejch” w oświetlenie oraz zasłony do altany, zakupie gabloty informacyjnej, strojów ludowych, wyremontowaniu ogrodzenia na placu zabaw, zagospodarowaniu miejsca małej architektury.

 

W 2002 roku uzyskano II miejsce w konkursie „Piękna Wieś Opolska” w kategorii „Najpiękniejsza zagroda”.

 

Najciekawsze projekty:

 

  • Projekt „Zakładanie sadów drzew owocowych” (2016 rok) w ramach projektu pn.“Bioróżnorodność Opolszczyzny – skarbem dziedzictwa przyrodniczego” polega na założeniu na terenie województwa opolskiego modelowych sadów składających się z rodzimych odmian drzew owocowych charakterystycznych dla regionu. Do tradycyjnych odmian drzew owocowych można zaliczyć blisko 20 szt. starych odmian w tym m.in.: jabłoni: Grafsztynek Prawdziwy, Książe Albert Pruski, Oliwka Żółta; czereśni: Bϋttnera czerwona,  Schneidera późna, Kordia;  grusz: Konferencja, Faworytka Bonkreta Williamsa; śliw: Węgierka Zwykła, Renkloda Ulena, Herman; wiśni: Książęca, Łutówka oraz Pigwy  Przekazane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego drzewka nasadzone zostały na działkach użyteczności publicznej znajdujących się głównie przy szkołach, przedszkolach, boiskach, obiektach sportowych, ośrodkach zdrowia, kościołach, w centrum wsi lub na terenie istniejących w przeszłości sadów.
  • Drzewo XX-lecia Programu Odnowy Wsi – zadanie realizowane w ramach projektu “Bioróżnorodność Opolszczyzny – skarbem dziedzictwa przyrodniczego” – posadzono dąb z okazji przypadającego w roku 2017 jubileuszu 20 lat Programu Odnowy Wsi.

      

 

Rys historyczny: 

Nazwa miejscowości pochodzi od słów: dzierżyć słowo, dotrzymywać słowa. Podania ludowe barwnie opisują historię sprzed setek lat, kiedy to mieszkańcy wsi szczycili się faktem, że byli szlachetni – dzierżyli sławę lub słowo. Pierwsza wzmianka pochodzi z 1321 r., a o sołtysie wsi z dnia 20 lipca 1390 r., kiedy to książę Władysław Opolczyk, nakazał sołtysowi pod karą klątwy kościelnej, którą miał rzucić biskup wrocławski, płacenie grzywny regularnie w dwóch ratach.

Na okolicznych polach, znajdują się ślady pobytu na tych ziemiach człowieka sprzed 5,5 tysiąca lat oraz znaleziska z epoki brązu, które dowodzą, że istniała tu osada od okresu przedplemiennego. W czasie prac archeologicznych odkryto cmentarzysko ciałopalne.

 

Źródło: