Dziewiętlice

Dziewiętlice

       rok przystąpienia sołectwa do Programu Odnowy Wsi: 2003

Dziewiętlice leżą w południowej części gminy Paczków, tuż przy granicy z Republiką Czeską.

We wsi działa Stowarzyszeniowy Zespół Szkolno-Przedszkolny, Wiejski Dom Kultury i biblioteka, , Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna,. Znajduje się również Kościół pod wz. Św. Marii Magdaleny, 2 sklepy.

Wieś leży na Przedgórzu Paczkowskim, przepływa przez nią rzeka Świdna – prawy dopływ Nysy Kłodzkiej. Rzekę tworzą dwa łączące się potoki, które mają swoje źródła w Czechach.

Pod koniec XX wieku w Dziewiętlicach otwarto piesze przejście graniczne do Czech.

Rys historyczny: 

Przed I wojną światową osada ta stanowiła wraz z sąsiednią czeską wsią Bernartice jedną miejscowość. Po pierwszej wojnie śląskiej obie części miejscowości rozdzielono do różnych państw.

Ochotnicza Straż Pożarna w Dziewiętlicach

LZS Dziewiętlice

liczba mieszkańców: 519

Program Odnowy Wsi:

W ramach odnowy wsi wybudowano wielofunkcyjne boisko sportowe oraz plac zabaw.

 

Najciekawsze projekty:

  • Projekt zrealizowany w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej na rok 2021 – Stworzenie warunków do aktywnego wypoczynku poprzez doposażenie placu zabaw w Sołectwie Dziewiętlice o wartości  5 000 zł.
  • „Zakładanie sadów drzew owocowych, zadrzewień przydrożnych, warsztaty” (2017 rok). Jest to kontynuacja zainicjowanego w poprzednim roku działania w ramach projektu “Bioróżnorodność Opolszczyzny – skarbem dziedzictwa przyrodniczego”.  Sołectwo wzięło udział w warsztatach z zakładania zadrzewień przydrożnych, podczas których przy pomocy ekspertów z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu opracowane zostały projekty zadrzewień uwzględniające właściwy dobór gatunków i ich rozstawę. Dziewiętlice otrzymały sadzonki czereśni, głogu, jaśminowca i tarniny.

Źródło: