Dziewkowice

Dziewkowice

rok przystąpienia sołectwa do Programu Odnowy Wsi: 2005

 

 

 

 

Dziewkowice to największe sołectwo w gminie Strzelce Opolskie. Mieści się tam szkoła podstawowa (budynek z 1937 r.), przedszkole (budynek z około 1930 r.), świetlica wiejska, palce zabaw, boisko, place rekreacyjne. Życie kulturalne sołectwa jest bardzo bogate a najbardziej znaną imprezą są obchody dnia św. Marcina.

Około 200 m na północ od terenów zabudowanych wsi Dziewkowice znajduje się wschodnia ściana dużego kamieniołomu przemysłowej eksploatacji surowców węglanowych; długość występujących tu odsłonięć wynosi około 250 m, wysokość 12 m. Są to dosyć dobrze zachowane, w niewielkim stopniu zarośnięte, w spągu pokryte rumoszem, pionowe odsłonięcia skał węglanowych w starej od dawna nie eksploatowanej części wyrobiska.

Organizacje pozarządowe działające na terenie sołectwa : STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU WSI DZIEWKOWICE, LKS Rzemiosło Dziewkowice, DFK Dziewkowice

Najważniejsze przedsięwzięcia, projekty zrealizowane w ramach odnowy wsi:

– budowa i zagospodarowanie wiaty biesiadnej,

– doposażenie placu zabaw,

– remonty dróg publicznych i transportu rolnego,

– wyposażenie szatni sportowej.

Liczba mieszkańców: 1383