Etap wojewódzki konkursu na „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa” został rozstrzygnięty.

Etap wojewódzki konkursu na „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa” został rozstrzygnięty.

Zarządu Województwa Opolskiego w dniu 14 grudnia 2020r. ogłosił wyniki III edycji etapu wojewódzkiego konkursu.

Celem konkursu jest upowszechnianie wiedzy oraz informacji w zakresie realizacji projektów służących aktywizacji lokalnej społeczności sfinansowanych w sołectwach w ramach funduszu sołeckiego, wymiana doświadczeń, krzewienie dobrych praktyk oraz prezentacja wsi jako miejsca do życia i rozwoju społeczno-zawodowego.

Do tegorocznej edycji konkursu wpłynęło 9 zgłoszeń z opolskich wsi.

Zwycięzcą  i laureatem I miejsca zostało sołectwo  Wawelno gm. Komprachcice za projekt pn. „Wieloletnia modernizacja obiektu sportowo-rekreacyjno -wypoczynkowego i kulturalnego”.

Społeczność wsi przyznano nagrodę finansową w wysokości 5 000 zł a projekt zostanie nominowany do organizowanej  przez Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów edycji krajowej konkursu.

Zarząd Województwa przyznał również:

II miejsce dla wsi Stradunia gm. Walce za projekt pn. „Flańce- park nad rzeką” – nagroda finansowa 4 000 zł.

III miejsc (ex aequo) dla wsi:

 • Kadłub gm. Strzelce Opolskie za projekt pn. „Kadłubska zagroda- ocalmy dziedzictwo naszych przodków – nagroda finansowa 3 000 zł.
 • Mochów gm. Głogówek za projekt pn. „Stodoła Wiejska”– z nagrodą finansową dla każdej z wsi
  – nagroda finansowa 3 000 zł.
  Ponadto z uwagi na duże zaangażowanie mieszkańców wszystkich zgłoszonych wsi, nakład pracy własnej, umiejętność pozyskania środków zewnętrznych i konsekwencję w działaniu Zarząd Województwa Opolskiego przyznał dodatkowo 5 wyróżnień z nagrodą finansową w wysokości po 1 000 zł dla wsi:

  • Grodzisko gm. Strzelce Opolskie– za projekt „Plac rekreacyjno- wypoczynkowo- edukacyjny Łączymy pokolenia”,
  • Sarny Małe gm. Lewin Brzeski– za projekt „Remont świetlicy wiejskiej w Sarnach Małych”,
  • Nowa Wieś Mała gm. Lewin Brzeski– za projekt „Utrzymanie i doposażenie placu zabaw i terenu rekreacyjnego w Nowej Wsi Małej”
  • Wężowice gm. Świerczów – za projekt „Zagospodarowanie placu na cmentarzu komunalnym Gola-Wężowice”
  • Prądy gm. Dąbrowa– za projekt „Potrzeba rodzi działanie”

I miejsce – Wawelno

 

II miejsce – Stradunia

 

III miejsce – Kadłub

 

III miejsce – Mochów