Fałkowice

              Fałkowice

         rok przystąpienia sołectwa do Programu Odnowy Wsi: 2013

Wieś Fałkowice położona jest w obszarze chronionego krajobrazu „Lasy Stobrawsko-Turawskie, przy rzece Stobrawie – obszar Stobrawskiego Parku Krajobrazowego. Bardzo ważną rolę w życiu Fałkowiczan odgrywa kapliczka św. Floriana patrona strażaków oraz kościół parafialny pw. Świętego Stanisława Biskupa i Męczennika zbudowany w 1519 roku.

Według rejestru Narodowego Instytutu Dziedzictwa na listę zabytków znajdujących się na terenie sołectwa wpisany został cmentarz z XVIII w. W latach 1984–87 z inicjatywy mieszkańców wsi Fałkowice wybudowano nową remizę strażacką połączoną ze świetlicą, która do dziś stanowi centrum życia społecznego i kulturalnego lokalnej społeczności.

W ostatnich latach w świetlicy wiejskiej powstała Izba Regionalna w Fałkowicach – skarbnica wiedzy o życiu wodnym i rybołówstwie oraz Stobrawskie Centrum Przetwórstwa Lokalnego, w którym znajduje się również filia biblioteki gminnej.

Nieopodal znajduje się teren rekreacyjny z placem zabaw, gdzie jest siłownia na powietrzu oraz altana, stanowiąca miejsce spotkań i integracji mieszkańców. Przez Fałkowice przebiega rowerowa ścieżka edukacyjna – Szlakiem kapliczek i krzyży przydrożnych w gminie Pokój

 

Stowarzyszenie Sołectwo Fałkowice https://www.facebook.com/Stowarzyszenie-So%C5%82ectwo-Fa%C5%82kowice-393844500813489

Ochotnicza Straż Pożarna w Fałkowicach https://www.facebook.com/OSP-FA%C5%81KOWICE-455630464468361

liczba mieszkańców: 310

 

Program Odnowy Wsi:

Najważniejsze przedsięwzięcia odnowy wsi w ostatnich latach:

  • utworzenie Stobrawskiego Centrum Przetwórstwa Lokalnego w Fałkowicach – ogólnodostępnego inkubatora otwartego dla drobnych przetwórców produktów rolnych, gospodarstw agroturystycznych, małych firm gastronomicznych i rolników, którzy nie dysponują własnymi magazynami, urządzeniami do przetwórstwa czy przestrzenią kuchenną,
  • Izba Regionalna w Fałkowicach – skarbnica wiedzy o życiu wodnym i rybołówstwie,
  • zakup nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Fałkowice.

Najciekawsze projekty:

  • Projekt zrealizowany w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej na rok 2020 – Wesołe i pomocne sołectwo Fałkowice o wartości  5 000 zł.

Źródło: