Falmirowice

 Falmirowice

rok przystąpienia sołectwa do Programu Odnowy Wsi: 2004

 

 

 

 

 

 

[ INFORMACJA NA TEMAT WSI]

 

liczba mieszkańców: 416

OSP Falmirowice

Najciekawsze projekty:

Projekt zrealizowany w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej:

– zakup materiałów do remontu i elementów wyposażenia toalet w klubie
wiejskim w Falmirowicach o wartości  5 000 zł

https://www.opolskie.pl/marszalkowska-inicjatywa-solecka/