Gąsiorowice

Gąsiorowice

rok przystąpienia sołectwa do Programu Odnowy Wsi: 2003

Gąsiorowice jako wieś tematyczna skrywa w sobie szlak gąsek oraz piękno przyrody.

Miejscem spotkań mieszańców jest wiata turystyczna tuż przy świetlicy wiejskiej. Otoczenie wiaty to stworzony ogród pn. „Ogródek ołmy”, gdzie możemy znaleźć rośliny używane w kuchni.  Zostały również nasadzone stare odmiany drzew owocowych. Przy wiacie znajdują się też atrakcje dla dzieci, a w najbliższym czasie postanie tam również sala pamięci.

Ważnym obiektem jest również zabytkowa kapliczka przy głównej ulicy wsi, która pochodzi z I połowy XVIII wieku. Powstała jako wotum dziękczynne mieszkańców po ustaniu zarazy, która w 1737 roku przeszła przez Gąsiorowice. Najprawdopodobniej w miejscu kapliczki zaraza zatrzymała się.

Gąsiorowice oferują liczne ścieżki leśne idealne do spacerów, taras widokowy idealny do obserwowania przyrody, trasę edukacyjną z tablicami o występujących gatunkach.

W miejscowości znajdują się również skwery przyozdobione figurami gęsi oraz źródełko.

Najlepszym sposobem zwiedzenia wsi jest podążanie Szlakiem Gąski – mosiężne figurki gąsek można znaleźć w całej wsi, ukazują one walory i ciekawą historię miejscowości.

W Gąsiorowicach znajdują się również punkty z Geocachingu wraz z skrytkami.

Gąsiorowice na Facebooku https://pl-pl.facebook.com/Gasiorowice

Stowarzyszenie Odnowy Wsi Gąsiorowice

liczba mieszkańców: 710

Program Odnowy Wsi:

Najważniejsze projekty realizowane w sołectwie w ramach odnowy wsi:

  • „Szlak Gąski” – stanowi część dziedzictwa kulturowego wsi Gąsiorowic. Idea szklaku nawiązuje do nazwy wsi (Gąsiorowice – gąski), ponadto szlak prowadzi poprzez ciekawe i historyczne miejsca wsi, ukazując tym samym dziedzictwo nie tylko kulturowe ale również przyrodnicze i krajobrazowe. Na szklaku są również tablice informacyjne, które opowiadają historię miejsca. Każda Gaska ma swoje imię, imiona są typowo śląskie i dawnie często spotykane na tutejszych ziemiach. Podążając Szlakiem Gąski uczymy się lokalnej historii, podziwiamy naturę oraz obcujemy z wiejskością, czy to poprzez imiona śląskie czy poprzez podziwianie typowych wiejskich domów. Szlak Gąski czerpie z prawdziwości wsi, nawiązuje do korzeni mieszkańców i dlatego jest dumą mieszkańców – ich dziedzictwem kulturowym.
  • „Skąd wzięło się me imię?!” – mural, dofinansowanie z Fundacji Santander. W ramach tego projektu został w sposób niezwykły odrestaurowany przystanek autobusowy – obecnie zdobi go tematyczny mural. Stary, betonowy przystanek autobusowy zyskał nowe oblicze, obecnie można na nim zobaczyć mural z gąskami i scenką życia na wsi.
  • „Razem dla owadów” – dofinansowanie z Fundacji Santander. Projekt w głównej mierze polegał na budowie domków dla owadów oraz zasianiu łąki kwiatowej.
  • „W zdrowym ciele zdrowy duch” – w ramach programu Działaj Lokalnie. Projekt skierowany dla mieszkańców, zachęcających ich do codziennej gimnastyki. Odbywały się spotkania z fizjoterapeutą, dotyczące profilaktyki zdrowotnej.

Sołectwo Gąsiorowice w 2019 roku zdobyło I miejsce w konkursie „Piękna Wieś Opolska” w kategorii „Najpiękniejsza wieś”, w 2010 roku – III miejsce, natomiast wyróżnienie w 2006 roku.

Najciekawsze projekty:

  • „Gąsiorowice wieś rekreacji i rozrywki” jest zadaniem w ramach otwartego konkursu ofert na wykonanie przez organizacje i inne uprawnione Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w roku 2021 zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa Opolskiego w zakresie wspierania i upowszechniania rozwoju i odnowy wsi pn. Opolska wieś przyszłości. Stowarzyszenie Odnowy Wsi Gąsiorowice otrzymało dotację w wysokości 10 950 zł.
  • „Nowoczesne Stowarzyszenie” – zadanie w ramach otwartego konkursu ofert na wykonanie przez organizacje i inne uprawnione Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w roku 2021 zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa Opolskiego w zakresie wsparcia rozwoju instytucjonalnego i infrastrukturalnego organizacji i innych uprawnionych Podmiotów celem promocji działań na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. Stowarzyszenie Odnowy Wsi Gąsiorowice otrzymało dofinansowanie w wysokości 5 000 zł.
  • Projekt zrealizowany w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej na rok 2020 – Remont świetlicy wiejskiej o wartości 5 000 zł.
  • Zakładanie modelowych sadów drzew owocowych, zadrzewień przydrożnych oraz pojedynczych nasadzeń drzew alejowych (2018) to kontynuacja zainicjowanego w 2016 roku działania związanego z tworzeniem na udostępnionych przez gminy działkach użyteczności publicznej nasadzeń drzew w ramach projektu „Bioróżnorodność Opolszczyzny – skarbem dziedzictwa przyrodniczego”. Projekt obejmuje nasadzenia sadzonek drzew do zakładania modelowych sadów drzew owocowych, zadrzewień przydrożnych i pojedynczych nasadzeń drzew. Sołectwa otrzymały drzewka do założenia modelowych sadów starych odmian drzew owocowych (każdy po 20 sztuk drzew tj. jabłonie: Landsberska, Malinowa Oberlandzka, Kosztela, James Grive;  czereśnie: Bϋttnera czerwona, Hedelfińska, Vega, Lotka Trzebnicka, Gubińska, Wolska; grusze: Konferencyjna, Faworytka; śliwy: Węgierka wczesna, Opal, Królowa Wiktoria; wiśnie: Keleris, Książęca, Wróble; brzoskwinie: Redhaven, i Inka), przydrożnych alei czereśniowych (łącznej długości blisko 5, 5 km z gat. Bϋttnera czerwona oraz Hedelfińska) oraz pojedynczych nasadzeń drzew alejowych z gat. lipa drobnolistna i dąb szypułkowy. Sołectwo Gąsiorowice założyło sad.
  • Drzewo XX-lecia Programu Odnowy Wsi – zadanie realizowane w ramach projektu “Bioróżnorodność Opolszczyzny – skarbem dziedzictwa przyrodniczego” – posadzono lipę z okazji przypadającego w roku 2017 jubileuszu 20 lat Programu Odnowy Wsi.
  • Wyróżnienie dla Stowarzyszenia Odnowy Wsi Gąsiorowice (gm. Jemielnica) w konkursie „Najciekawsza koncepcja zagospodarowania terenów zielonych wsi” w 2017 roku za funkcjonalne zagospodarowanie pustego placu, z uwzględnieniem bioróżnorodności.

Komisja konkursowa wyróżnia pracę za pomysł oraz zagospodarowanie przestrzeni w centrum wsi i uczynienie z niego miejsca reprezentacyjnego, o wysokich walorach estetycznych oraz właściwy dobór rodzimych gatunków roślin. „Gąsiorowski Ogród Bioróżnorodności” – tzw. „ogródek ołmy” nawiązuje do wiejskiego ogrodu, gdzie znajdują się rośliny używane w codziennej śląskiej kuchni. Zamierzeniem było stworzenie miejsca, do którego udać może się każdy po rośliny potrzebne do przygotowania obiadu, np. po pietruszkę czy lubczyk do rosołu.

 

Źródło: